Showing 1–20 of 29 results

Giá: Liên hệ
Giảm giá!
60,060,000 50,050,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
48,180,000 40,150,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
44,165,000 40,150,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
75,900,000 63,250,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
76,835,000 69,850,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
94,985,000 86,350,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
102,245,000 92,950,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
170,005,000 154,550,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
196,020,000 163,350,000 (Chưa VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

wePresent WiPG-1000

Giá: Liên hệ

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

wePresent WiPG-1600W

Giá: Liên hệ

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Nền tảng quản lý đám mây XMS

Giá: Liên hệ

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

MirrorOp

Giá: Liên hệ

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Button and Tray package

Giá: Liên hệ

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

wePresent EssentialCare

Giá: Liên hệ

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

wePresent WiCS-2100

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

THIẾT BỊ TRÌNH CHIẾU

ClickShare EssentialCare

Giá: Liên hệ

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Gói mở rộng ClickShare

Giá: Liên hệ