Showing 1–48 of 283 results

VoIP Gateway là gì ?

Nói một cách dễ hiểu VoIP Gateway là Một cổng VoIP cho phép bạn chuyển đổi giữa một kết nối điện thoại truyền thống và một kết nối VoIP hiện đại sử dụng SIP.

Có hai loại cổng: kỹ thuật số và analog.

– Cổng kỹ thuật số chuyển đổi phương tiện thoại giữa các kết nối TDM kỹ thuật số và kết nối VoIP.
– Cổng tương tự chuyển đổi phương tiện thoại giữa các kết nối FXO và FXS và kết nối VoIP.

Chuyển đổi có thể chuyển từ SIP sang truyền thống, truyền thống sang SIP hoặc thậm chí SIP sang SIP cho mục đích chuyển đổi dự phòng hoặc chuyển mã. Trong một mạng truyền thống để triển khai SIP, một cổng giảm đáng kể chi phí vận hành bằng cách kết nối hệ thống điện thoại doanh nghiệp cũ với các dịch vụ trung kế SIP động . SIP để triển khai mạng truyền thống sử dụng một cổng để kết nối một hệ thống truyền thông SIP hiện đại với dịch vụ kỹ thuật số hoặc tương tự từ các nhà mạng cũ. Có rất nhiều ứng dụng cho cổng đa phương tiện VoIP.

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Patton SN4932/JSC/RUI

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Patton Smartnode 4960 Series

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Grandstream GXW4501

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Grandstream GXW4502

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Grandstream GXW4504

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Sangoma Vega 100G

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Sangoma Vega 200G

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Digium G100 T1/E1/PRI

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Sangoma Vega 400G

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Digium G200 Dual T1/E1/PRI

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway TB400 VoIP 4-Port BRI

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Digium G800 Octal T1/E1/PRI

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Digium G400 Quad T1/E1/PRI

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar TG1600WM WCDMA/UMTS

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Patton SmartNode 4171

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar TG800WM WCDMA/UMTS

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar TG200WM WCDMA/UMTS

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar TG400WM WCDMA/UMTS

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Cổng VoIP Patton Smartnode 4941

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Patton SN4932/JST/RUI

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Sangoma Vega 50 2BRI

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Cổng Yeastar Neogate TE100-VOIP PRI

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Patton SN4932 / JO / RUI

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Patton SN4932 / JO / R48

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Patton SN4924 / JO / RUI

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Patton SN4924 / JO / R48

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Patton SN4916/JO/RUI

Giá: Liên hệ