Hiển thị 1–48 trong 164 kết quả

gateway là gì.
Nói một cách dễ hiểu gateway là thiết bị chuyển đổi gói tín giữa hai mạng khác nhau. Ví dụ một gateway có thể làm chức năng chuyển đổi một gói tin được “đóng gói” theo giao thức TCP/IP thành gói tin IPX hoặc ngược lại, hay từ gói tin AppleTalk thành DECnet, từ SNA thành AppleTalk…

Gateway hoạt động ở Lớp 4 và cao hơn trong mô hình OSI. Nó thực làm chức năng chuyển đổi hoàn toàn từ một giao thức sang giao thức khác chứ không chỉ đơn thuần một giao thức “con” nào đó trong một bộ giao thức hoàn chỉnh (ví dụ: IP tunneling trong bộ TCP/IP). Một số router có hỗ trợ chức năng gateway. Đối với ứng dụng, ví dụ là e-mail, gateway làm chức năng chuyển đổi các thông điệp (message) từ một giao thức truyền mail (messaging protocol) này sang một giao thức mail khác. Gateway còn được dùng để ám chỉ máy tính “trung gian” dùng để kết nối hai mạng máy tính lại với nhau. Ví dụ: trong một mạng LAN của dịch vụ Internet công cộng, người ta thường sử dụng một máy chủ cài Hệ điều hành Mạng (Microsoft Windows NT chẳng hạn) và bộ phần mềm cho phép kết nối Internet từ máy chủ đó và chia sẻ kết nối cho các máy tính khác trong mạng. Phần mềm ứng dụng đó thường được gọi là Proxy Server (MS Windows 2000 Server hỗ trợ sẵn chức năng Proxy Server, không cần cài đặt thêm Phần mềm khác). Trong trường hợp này, máy tính chủ cài ứng dụng Proxy Server còn được gọi là gateway vì nó là điểm xuất/nhập giữa mạng LAN của dịch vụ Internet và mạng Internet bên ngoài.

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Cổng Dinstar MTG3000T

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000G-32G

Liên hệ
Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000F-16G

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000F-8G

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000E-8G

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000E-4G

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Distar DWG2000-1G

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000G-32G

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000E-B-4G

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000E-B-8G

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000F-B-8G

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000F-B-16G

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway DINSTAR DWG2000G-B-32GM

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway SIMBANK-64

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Simbank-128

Liên hệ
-20%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Cổng Gateway Grandstream HT801

1,300,000 1,045,000 (Chưa VAT)
-33%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Cổng Gateway Grandstream HT813

2,400,000 1,600,000 (Chưa VAT)
-18%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Cổng Gateway Grandstream HT818

5,500,000 4,500,000 (Chưa VAT)
Hết hàng

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Grandstream GXW4200

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

NeoGate TG3200-4G8

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

NeoGate TG3200-3G8

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

NeoGate TG3200-2G8

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

NeoGate TG3200-1G8

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Neogate TG1600-2G8

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Neogate TG1600-1G8

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

NeoGate TG800

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

NeoGate TG400

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

gateway Yeastar TA3200

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Yeastar NeoGate TA2400

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Yeastar NeoGate TA1600

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar NeoGate TA810

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar NeoGate TA800

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Yeastar NeoGate TA410

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar NeoGate TA400

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar NeoGate TA200

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar NeoGate TA100

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Newrock OM20 IP-PBX

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

MX120G

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

MX60E

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX100E-4E1-2P

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX100E-4E1

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX100E-2E1-2P

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX100E-2E1

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX100E-1E1-2P

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX100E-1E1

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-48FXOB

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-48FXO

Liên hệ