Hiển thị 1–48 trong 283 kết quả

gateway là gì.
Nói một cách dễ hiểu gateway là thiết bị chuyển đổi gói tín giữa hai mạng khác nhau. Ví dụ một gateway có thể làm chức năng chuyển đổi một gói tin được “đóng gói” theo giao thức TCP/IP thành gói tin IPX hoặc ngược lại, hay từ gói tin AppleTalk thành DECnet, từ SNA thành AppleTalk…

Gateway hoạt động ở Lớp 4 và cao hơn trong mô hình OSI. Nó thực làm chức năng chuyển đổi hoàn toàn từ một giao thức sang giao thức khác chứ không chỉ đơn thuần một giao thức “con” nào đó trong một bộ giao thức hoàn chỉnh (ví dụ: IP tunneling trong bộ TCP/IP). Một số router có hỗ trợ chức năng gateway. Đối với ứng dụng, ví dụ là e-mail, gateway làm chức năng chuyển đổi các thông điệp (message) từ một giao thức truyền mail (messaging protocol) này sang một giao thức mail khác. Gateway còn được dùng để ám chỉ máy tính “trung gian” dùng để kết nối hai mạng máy tính lại với nhau. Ví dụ: trong một mạng LAN của dịch vụ Internet công cộng, người ta thường sử dụng một máy chủ cài Hệ điều hành Mạng (Microsoft Windows NT chẳng hạn) và bộ phần mềm cho phép kết nối Internet từ máy chủ đó và chia sẻ kết nối cho các máy tính khác trong mạng. Phần mềm ứng dụng đó thường được gọi là Proxy Server (MS Windows 2000 Server hỗ trợ sẵn chức năng Proxy Server, không cần cài đặt thêm Phần mềm khác). Trong trường hợp này, máy tính chủ cài ứng dụng Proxy Server còn được gọi là gateway vì nó là điểm xuất/nhập giữa mạng LAN của dịch vụ Internet và mạng Internet bên ngoài.

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Grandstream GXW4501

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Grandstream GXW4502

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Grandstream GXW4504

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Digium G100 T1/E1/PRI

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway TB400 VoIP 4-Port BRI

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Digium G800 Octal T1/E1/PRI

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Digium G400 Quad T1/E1/PRI

Liên hệ
Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar TG1600WM WCDMA/UMTS

Liên hệ
Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar TG800WM WCDMA/UMTS

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar TG200WM WCDMA/UMTS

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar TG400WM WCDMA/UMTS

Liên hệ
Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Patton SN4932/JST/RUI

Liên hệ
Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Cổng Yeastar Neogate TE100-VOIP PRI

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Patton SN4924 / JO / R48

Liên hệ

Gateway Patton

Patton SN4916/JO/RUI

Liên hệ