Hiển thị 1–48 trong 220 kết quả

Điện thoại IP là loại điện thoại sử dụng trên nền mạng LAN /MAN/ WAN hoặc mạng Internet, nó sử dụng các gói dữ liệu IP (trên mạng LAN, WAN, Internet) với thông tin được truyền tải là các âm thanh được mã hóa. Những loại điện thoại này được áp dụng sử dụng cho các mô hình tổng đài VoIP, PBX..

-18%
850,000 700,000 (Chưa VAT)
-17%

ĐIỆN THOẠI BÀN

Video IP Door Phone Fanvil i33V

14,897,000 12,414,000 (Chưa VAT)
-17%

ĐIỆN THOẠI BÀN

Video IP Door Phone Fanvil i32v

5,986,000 4,988,000 (Chưa VAT)
-17%

Điện thoại bàn Fanvil

Video Intercom Fanvil i16

5,166,000 4,305,000 (Chưa VAT)
-17%

Điện thoại bàn Fanvil

Video Intercom Fanvil I18S

9,388,000 7,823,000 (Chưa VAT)
-17%

Điện thoại bàn Fanvil

SIP Intercom Fanvil I12

4,511,000 3,759,000 (Chưa VAT)
-17%

Điện thoại bàn Fanvil

Bộ phụ kiện Fanvil PA2-Kit

6,048,000 5,040,000 (Chưa VAT)
-17%
3,239,000 2,699,000 (Chưa VAT)
-17%

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil X7C

3,902,000 3,252,000 (Chưa VAT)
-17%

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil X7

4,958,000 4,132,000 (Chưa VAT)
-27%

Điện thoại bàn Fanvil

Điện thoại IP Fanvil X1

950,000 695,000 (Chưa VAT)
-17%

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil X2P

1,376,000 1,146,000 (Chưa VAT)
-39%
2,145,000 1,300,000 (Chưa VAT)
-17%

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A68WAC

4,020,000 3,350,000 (Chưa VAT)
-17%

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A68W

3,787,000 3,156,000 (Chưa VAT)
-17%

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A68

3,326,000 2,772,000 (Chưa VAT)
-17%

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A48WAC

3,190,000 2,659,000 (Chưa VAT)
-17%

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A48W

2,496,000 2,080,000 (Chưa VAT)
-17%

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A48

2,496,000 2,080,000 (Chưa VAT)
-17%

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A41W

2,472,000 2,060,000 (Chưa VAT)
-17%

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A41

2,011,000 1,676,000 (Chưa VAT)
-17%

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM CT11

2,011,000 1,676,000 (Chưa VAT)
-17%

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM CT10

907,000 756,000 (Chưa VAT)
-17%

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A20WAC

1,740,000 1,450,000 (Chưa VAT)
-17%

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A20W

1,506,000 1,255,000 (Chưa VAT)
-17%

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A26

1,436,000 1,197,000 (Chưa VAT)
-17%

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A21

1,230,000 1,025,000 (Chưa VAT)
-17%

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A16

1,298,000 1,082,000 (Chưa VAT)
-17%

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A11

1,116,000 930,000 (Chưa VAT)
-17%

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A10

1,116,000 930,000 (Chưa VAT)
-17%

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM D33

1,134,000 945,000 (Chưa VAT)
-17%

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM D32

1,116,000 930,000 (Chưa VAT)
-8%

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM D21

858,000 790,000 (Chưa VAT)
-17%

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM D20

876,000 730,000 (Chưa VAT)

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Snom D120

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Mô đun mở rộng Snom D3

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Snom D305

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Snom D315

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Snom D345

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Snom D375

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Snom D385

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Mô-đun mở rộng Snom D7

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Snom D712

Liên hệ

Điện thoại Snom

Điện thoại IP Snom D715

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Snom D717

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Snom D725

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Snom D735

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Snom D745

Liên hệ