Hiển thị 1–48 trong 172 kết quả

Điện thoại IP là loại điện thoại sử dụng trên nền mạng LAN /MAN/ WAN hoặc mạng Internet, nó sử dụng các gói dữ liệu IP (trên mạng LAN, WAN, Internet) với thông tin được truyền tải là các âm thanh được mã hóa. Những loại điện thoại này được áp dụng sử dụng cho các mô hình tổng đài VoIP, PBX..

-14%

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Cisco CP-7962G

7,900,000 6,800,000 (Chưa VAT)

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện Thoại IP Fanvil H1

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện Thoại IP Fanvil X2C

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện Thoại IP Fanvil X2P

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil X3SP

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil X3G

-30%
10,680,000 7,490,000 (Chưa VAT)
-18%
7,900,000 6,500,000 (Chưa VAT)
-17%
3,172,000 2,643,000 (Chưa VAT)
-17%
3,172,000 2,643,000 (Chưa VAT)
-17%
3,172,000 2,643,000 (Chưa VAT)
-17%

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Cisco SPA302

11,021,000 9,184,000 (Chưa VAT)
-17%
5,296,000 4,413,000 (Chưa VAT)
-17%
4,812,000 4,010,000 (Chưa VAT)
-17%
5,296,000 4,413,000 (Chưa VAT)
-17%

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Cisco SPA500S

3,629,000 3,024,000 (Chưa VAT)
-17%

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Cisco SPA501G

5,725,000 4,771,000 (Chưa VAT)
-17%

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Cisco SPA502G

6,317,000 5,264,000 (Chưa VAT)
-17%

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Cisco SPA504G

7,258,000 6,048,000 (Chưa VAT)
-17%

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Cisco SPA509G

10,160,000 8,467,000 (Chưa VAT)
-17%

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại Cisco SPA521G

8,225,000 6,854,000 (Chưa VAT)
-17%
9,274,000 7,728,000 (Chưa VAT)

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP ZYCOO H83

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP ZYCOO H83

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil H2S

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil C600

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil C400

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil X4G

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil X1P

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil X210

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil X6

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil X5S

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil X4

-16%

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil X3S

1,250,000 1,050,000 (Chưa VAT)

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil X2

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil X1

-9%
10,879,000 9,890,000 (Chưa VAT)
-9%
10,484,000 9,531,000 (Chưa VAT)
-9%
8,575,000 7,795,000 (Chưa VAT)
-9%
8,168,000 7,426,000 (Chưa VAT)
-9%
7,367,000 6,698,000 (Chưa VAT)
-9%
5,781,000 5,255,000 (Chưa VAT)
-9%
6,480,000 5,891,000 (Chưa VAT)
-3%
6,074,000 5,892,000 (Chưa VAT)