Showing 1–48 of 221 results

Điện thoại IP là loại điện thoại sử dụng trên nền mạng LAN /MAN/ WAN hoặc mạng Internet, nó sử dụng các gói dữ liệu IP (trên mạng LAN, WAN, Internet) với thông tin được truyền tải là các âm thanh được mã hóa. Những loại điện thoại này được áp dụng sử dụng cho các mô hình tổng đài VoIP, PBX..

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giảm giá!

ĐIỆN THOẠI BÀN

Video IP Door Phone Fanvil i33V

14,897,000 12,414,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐIỆN THOẠI BÀN

Video IP Door Phone Fanvil i32v

5,986,000 4,988,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐIỆN THOẠI BÀN

Video Intercom Fanvil i16

5,166,000 4,305,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐIỆN THOẠI BÀN

Video Intercom Fanvil I18S

9,388,000 7,823,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐIỆN THOẠI BÀN

SIP Intercom Fanvil I12

4,511,000 3,759,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
6,048,000 5,040,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
3,239,000 2,699,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil X7C

3,902,000 3,252,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil X7

4,958,000 4,132,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil X1

950,000 775,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil X2P

1,376,000 1,146,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
2,145,000 1,300,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A68WAC

4,020,000 3,350,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A68W

3,787,000 3,156,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A68

3,326,000 2,772,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A48WAC

3,190,000 2,659,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A48W

2,496,000 2,080,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A48

2,496,000 2,080,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A41W

2,472,000 2,060,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A41

2,011,000 1,676,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM CT11

2,011,000 1,676,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM CT10

907,000 756,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A20WAC

1,740,000 1,450,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A20W

1,506,000 1,255,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A26

1,436,000 1,197,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A21

1,230,000 1,025,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A16

1,298,000 1,082,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A11

1,116,000 930,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM A10

1,116,000 930,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM D33

1,134,000 945,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM D32

1,116,000 930,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM D21

858,000 790,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại ATCOM

Điện thoại IP ATCOM D20

876,000 730,000 (Chưa VAT)

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Snom D120

Giá: Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Mô đun mở rộng Snom D3

Giá: Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Snom D305

Giá: Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Snom D315

Giá: Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Snom D345

Giá: Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Snom D375

Giá: Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Snom D385

Giá: Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Mô-đun mở rộng Snom D7

Giá: Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Snom D712

Giá: Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Snom D715

Giá: Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Snom D717

Giá: Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Snom D725

Giá: Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Snom D735

Giá: Liên hệ