Tag: bảo trì tổng đài

Tìm hiểu về tổng đài IP PBX

Tìm hiểu về tổng đài IP PBX

Tổng đài IP PBX là gì? Tổng đài IP PBX (Private Branch Exchange) là một hình thức trao đổi. Truyền dẫn thông tin phổ biến trong thời đại