Tổng đài IP giải quyết bài toán chăm sóc khách hàng

Tổng đài IP giải quyết bài toán chăm sóc khách hàng

Tổng đài ip là một trong những công cụ cần thiết của các doanh nghiệp có nhu cầu liên lạc nội bộ hoặc với khách hàng. Hiện nay, rất nhiều gặp vấn đề trong việc quản lý thông tin khách hàng, quản lý công việc, quản lý đội ngũ nhân viên, các phòng ban xa hơn là các hệ thống chăm sóc khách hàng bởi việc sử dụng giấy tờ sổ sách hay khá hơn là excel cũng là một công cụ quá đỗi lạc hậu.

1. Mục đích sử dụng tổng đài ip là gì?

• Popup thông tin khách hàng ngay trên CRM khi có cuộc gọi đến
• Thực hiện cuộc gọi bằng “click to call” trực tiếp từ CRM, không cần bấm số điện thoại
• Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào ra
• Lưu giữ tất cả lịch sử cuộc gọi đến và cuộc gọi đi của từng khách hàng trên CRM

Cơ chế hoạt động của Tổng đài điện thoại

tong-dai-ip-giai-quyet-bai-toan-cham-soc-khach-hangTổng đài ip
Việc tích hợp phần mềm quản lý khách hàng CRM với hệ thống tổng đài IP điều này cho phép truy cập dữ liệu người gọi một cách tự động dựa vào thông tin số chủ gọi của người gọi từ cơ sở dữ liệu CRM.

Khi hệ thống tổng đài IP nhận cuộc gọi vào, nó sẽ thông báo cho phần mềm CRM tự động popup thông tin chi tiết về người gọi trên màn hình của nhân viên chăm sóc khách hàng.

Việc tích hợp CRM với hệ thống tổng đài IP cũng cho phép “Click-to-Call”, giúp nhân viên chăm sóc khách hàng không còn phải bấm số khi thực hiện cuộc gọi mà chỉ cần nhấp chuộc trực tiếp vào một số điện thoại của khách hàng cần gọi trong phần mềm CRM

Khi đó tổng đài IP sẽ tự động kết nối cuộc gọi tới số điện thoại của khách hàng cần gọi đó.

Ngoài ra, với giải pháp tích hợp ứng dụng phần mềm crm với hệ thống tổng đài thoại IP

Tất cả các cuộc gọi đến và gọi đi được trực tiếp cập nhật vào cơ sở dữ liệu CRM

Vì vậy tất cả lịch sử cuộc gọi với khách hàng đều được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu CRM như thời điển bắt đầu cuộc gọi, thời điểm kết thúc cuộc gọi, tên khách hàng/nhân viên đã gọi, …

2. Tính năng Tổng đài ip

a. Chức năng tổng đài điện thoại PBX

Chức năng đầy đủ của một tổng đài địên thoại PBX

Thực hiện gọi ra (outbound), nhận cuộc gọi vào (inbound)

Chuyển cuộc gọi, call foward, call forward when busy, call forward when unavailable,…

Nhạc chờ khi đợi trả lời cuộc gọi

tong-dai-ip-giai-quyet-bai-toan-cham-soc-khach-hangTổng đài ip
b. Chức năng nâng cao của tổng đài PBX

Tự động phân lọai thọai, Fax

Chuyển văn bản fax đã nhận sang email (khách hang phải cung cấp account mail với chuẩn pop3)

Đàm thoại nhiều người cùng lúc (conference)

Giành cuộc gọi (giành cuộc gọi khi đang đàm thọai)

Giám thính cuộc gọi (Người quản trị nghe cuộc gọi đang đàm thọai, không nói được)

Máy nhánh tự ghi âm khi đàm thọai

Quản trị ghi âm cuộc gọi qua màn hình web

Tự động ghi âm tất cả các điện thọai viên

Ghi âm chỉ một vài điện thọai viên cụ thể.

Hiện nay, phần mềm công ty chúng tôi đã có tích hợp tổng đài ip ngay trên phần mềm.

Nếu doanh nghiệp bạn cần hỗ trợ hoặc có nhu cầu sử dụng và cần tư vấn hãy gọi ngay cho chúng tôi theo Hotline: 0899 339 028