Category: 3CX

Cung cấp Vlan điện thoại IP

Bắt đầu từ v15.5 SP1, việc cung cấp cho điện thoại IP đã được mở rộng. Để định cấu hình cài đặt Vlan tùy chọn

Khóa điện thoại IP BLF/ DSS

Bắt đầu từ v15.5 SP1, việc cung cấp BLF cho điện thoại IP. Đã được mở rộng để định cấu hình các phím Line cũng

Download 3CX V16

Server Download 3CX v16 for Windows Download the ISO – Debian for 3CX (includes SBC) Download the 3CX SBC  Deploy in the Cloud Take the

Phone Firmware

Dưới đây là danh sách các firmware dành cho các dòng điện thoại Snom, Yealink, Fanvil, Grandstream, Polycom.