Nâng cấp firmware cho điện thoại Fanvil

Tài liệu sau đây sẽ phác thảo cách nâng cấp chương trình cơ sở của điện thoại IP dòng Fanvil X và C bằng giao diện web riêng của thiết bị. Bước này là bắt buộc trước khi cung cấp điện thoại để đảm bảo rằng các yêu cầu và tính năng tối thiểu được triển khai trong firmware của thiết bị. Tối thiểu firmware cần được quy định trong hướng dẫn trích lập dự phòng chính cho Fanvil X series  và C series .

Fanvil CXa

1. Kiểm tra và xác thực phiên bản Firmware

Để kiểm tra phiên bản firmware của điện thoại IP Fanvil của bạn:

  1. Trỏ trình duyệt web của bạn đến địa chỉ IP của điện thoại của bạn.
  2. Đăng nhập vào tài khoản của bạn (người dùng / mật khẩu mặc định: admin / admin ).
  3. Điều hướng đến “Information >> System >> Software.” Số này là firmware đang chạy của thiết bị. 
    pasted image 0 7

2. Nâng cấp phần mềm

Để nâng cấp chương trình cơ sở của Fanvil theo cách thủ công:

  1. Truy cập trang của chúng tôi với Phone firmware mới nhất
  2. Tải xuống tệp hình ảnh chương trình cơ sở .zip /.z cho kiểu điện thoại của bạn và lưu nó vào ổ đĩa của bạn.
  3. Trỏ trình duyệt web của bạn đến địa chỉ IP của điện thoại của bạn.
  4. Điều hướng đến Upgrade >> System >> System Image File.
  5. Click vào “Select, ” chọn tập tin ảnh firmware đã lưu trước đó, và press “Upgrade.”
hinh 1 1