Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc cho điện thoại Grandstream dòng GXP

Áp dụng cho các mô hình Grandstream GRP, GXP được hỗ trợ

Mô hình được hỗ trợ

Legacy Models

 • Grandstream GXP1160
 • Grandstream GXP1165
 • Grandstream GXP1400 
 • Grandstream GXP1405
 • Grandstream GXP1450

End Of Life Models

Giới thiệu

Thực hiện theo các bước bên dưới để đặt lại cài đặt gốc cho thiết bị Grandstream của bạn để đưa lại cài đặt mặc định của nhà sản xuất. Điều này phải được thực hiện trước khi cung cấp điện thoại Grandstream của bạn trong trường hợp thiết bị có các cài đặt còn lại của cấu hình trước đó.

Cách khôi phục cài đặt gốc cho điện thoại Grandstream dòng GXP

 1. Nhấn “Menu.”
 2. Bấm “Config” hoặc “System”
  hinh 5 3
 3. Điều hướng xuống tùy chọn “Factory Reset” và nhấn vào “Menu” hoặc “OK” tùy thuộc vào kiểu máy.
 4. Chọn và xác nhận, “OK” sẽ khởi động lại điện thoại của bạn, sau đó sẽ được đặt lại thành công.

Chuyên mục:

Chia sẻ ngay:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email