Hướng dẫn nhập URL cấp phép qua Giao diện web Grandstream

Hướng dẫn nhập URL cấp phép qua Giao diện web Grandstream

Để biết hướng dẫn từng bước hoàn chỉnh về cách cung cấp điện thoại Grandstream để sử dụng với 3CX, hãy xem hướng dẫn cấu hình chung tại đây. Lý tưởng nhất là bạn sẽ có các điện thoại Grandstream nhận thông tin máy chủ HTTP ( S ) bằng phương thức cung cấp PnP hoặc RPS. 

Nếu điều này là không thể dựa trên hướng dẫn này, bạn có thể nhập thông tin cung cấp theo cách thủ công vào giao diện người dùng web của điện thoại bằng cách sử dụng quy trình được nêu dưới đây.

Models Grandstream được hỗ trợ:

GXP16XX, GXP17XX, GXP21XX, GRP26XX and GSC35XX Series

Định cấu hình Máy chủ cấp phép thông qua Giao diện web Grandstream

Bước 1: Cấu hình các điện thoại với 3CX

 1. Lấy địa chỉ MAC của điện thoại.
 2. Truy cập vào “Phones” trong Bảng điều khiển quản lý 3CX và nhấp vào “+ Add Phone”
 3. Từ danh sách thả xuống, chọn phần mở rộng để gán điện thoại này và nhấp vào trên  “OK”.
  hinh 1 3
 1. Chọn Nhà cung cấp / Kiểu điện thoại, nhập địa chỉ MAC của thiết bị và nhấp vào trên “OK”.
 2. Bạn có thể thiết lập cài đặt tùy chọn, bao gồm cả điện thoại “Display Language”“Time Zone” và, nếu máy chủ có nhiều hơn một địa chỉ IP, chọn giao diện card mạng mà trên đó để cấu hình điện thoại.
  hinh 2 5
 3. Ghi lại “Provisioning Link” để sử dụng trong tương lai, như được hiển thị ở trên và nhấp vào trên “OK”.

Bước 2: Nhập thông tin qua giao diện Device’s Web

Dòng GXP và GRP

Hướng dẫn nhập URL cấp phép qua Giao diện web Grandstream
 1. Trỏ trình duyệt web của bạn để các địa chỉ IP của điện thoại.
 2. Điều hướng đến “MAINTENANCE” >> “Upgrade and Provisioning”.
 3. Xác nhận rằng “Always Check for New Firmware”
 4. Trong phần “Config” của máy tính, hãy chọn “Config Upgrade via”, dựa trên phương pháp cung cấp của bạn. Chọn dịch vụ “HTTP” để cung cấp cục bộ và “HTTPS” khi cung cấp qua SBC hoặc trong Stun.
 5. Trong “Config Server Path”, hãy nhập URL “Provisioning Link” được ghi lại ở Bước 1 mà không có tiền tố  “http://” đường hoặc hay “https://”.
 6. Nhấn “Save and Apply” và khởi động lại để cung cấp các  điện thoại.

GSC Series

Hướng dẫn nhập URL cấp phép qua Giao diện web Grandstream
 1. Trỏ trình duyệt web của bạn đến địa chỉ IP của điện thoại.
 2. Điều hướng đến “MAINTENANCE” >> “Upgrade và chọn tab “Config File”
 3. Bỏ chọn tùy chọn “Use Grandstream GAPS”.
 4. Đặt “Config Upgrade via”, dựa trên phương pháp cung cấp của bạn. Chọn dịch vụ “HTTP” để cung cấp cục bộ và “HTTPS” khi cung cấp qua SBC hoặc trong Stun.
 5. Trong “Config Server Path”, hãy nhập URL “Provisioning Link” được ghi lại ở Bước 1 mà không có tiền tố http: // hoặc https: //.
 6. Nhấp vào trên “Save”.
 7. Nhấn vào đây để mở rộng menu trên cùng bên phải và chọn “Reboot” để cung cấp thiết bị.

Xem thêm:

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGỌC THIÊN

Điện thoại: 028 777 98 999

Hotline/Zalo: 0939 039 028 (Mr.Thoại)

Email: info@vnsup.com