[Administrator] Error 2008 when zoom webinar start

Lỗi: Error 2008 when zoom webinar start

Mã lỗi  : Lỗi  2008  khi bắt đầu hội thảo trên web 

Nguyên nhân

Lỗi 2008 xảy ra khi giấy phép hội thảo trên web không được áp dụng cho người dùng hoặc khi giấy phép được áp dụng không còn hiệu lực đối với tài khoản.

Giải pháp

Là quản trị viên hoặc chủ sở hữu của tài khoản Zoom [ User Management ] để chuyển đến, người dùng [EDIT] sử dụng các nút và áp dụng lại giấy phép hội thảo trên web phù hợp.

Màn hình sau đây hiển thị lời nhắc sau khi chọn Edit User.

Chuyên mục:

Chia sẻ ngay:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email