Thông báo khi nhận được yêu cầu trở thành Tham luận viên cho webinar

Thông báo khi nhận được yêu cầu trở thành Tham luận viên cho webinar

Khi bạn được chủ tọa của một buổi hội thảo trực tuyến trên nền tảng Zoom (Webinar) mời bạn tham gia với tư cách là Tham luận viên, bạn sẽ nhận được một email gửi đến từ no-reply@zoom.us với tên của người chủ tọa và tiêu đề trở thành Tham luận viên của webinar (Panelist for …)

Thông báo khi nhận được yêu cầu trở thành Tham luận viên cho webinar

Phần nội dung email nhìn có vẻ rối mắt nhưng thật ra rất đơn giản

Phần nội dung email nhìn có vẻ rối mắt nhưng thật ra rất đơn giản

Tóm tắt: bạn được mời đến một cuộc hội thảo trực truyến trên nền tảng Zoom (Webinar)
Ngày, giờ mà cuộc hội thảo trực tuyến sẽ diễn ra. Lưu ý ngày giờ, khi đến hẹn hãy mở lại email này và click vào Click Here to Join để tham gia.

Chỉ cần nắm hai nội dung then chốt này là bạn đã có thể tham gia vào webinar với tư cách tham luận viên.