Cách tải xuống bản ghi âm của bạn trên Webex

Bạn muốn tải xuống bản ghi âm của mình trên Webex, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cụ thể.

Bạn có thể tải xuống các bản ghi âm của riêng mình. Và cho phép người khác tải xuống và phát các bản ghi âm đó. Máy chủ thay thế, người tổ chức và người tham dự phải liên hệ với máy chủ ; để có liên kết tải xuống và mật khẩu (nếu được yêu cầu).

Tùy thuộc vào cài đặt trang web của bạn, Webex sẽ hiển thị tuyên bố: từ chối trách nhiệm mỗi khi bạn tải xuống hoặc phát bản ghi. Chấp nhận các điều khoản của tuyên bố từ chối trách nhiệm để tiếp tục.

Bất kỳ ai mà bạn chia sẻ liên kết ghi âm đều có thể phát và tải xuống từ chế độ xem trình phát. Chia sẻ nó với những người tham dự để họ có thể tham khảo lại cuộc họp. Hoặc với những người không thể tham dự.

Các bước để tải xuống bản ghi âm của bạn trên Webex như sau:

  1. Đăng nhập vào trang Webex của bạn và đi tới Recordings (Bản ghi) .

2. Tìm bản ghi mà bạn muốn tải xuống và chọn nút Download (Tải xuống) tương ứng .

3. Nếu tuyên bố từ chối trách nhiệm xuất hiện, hãy chọn Accept để chấp nhận các điều khoản và tiếp tục.

Xem thêm:

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGỌC THIÊN

Tel: 028 777 98 999 – Hotline/Zalo: 0899 339 028 (Mr.Thoại)

Email: info@vnsup.com

Website: vnsup.com