Khai báo tài khoản IMS của VNPT vào điện thoại IP, tổng đài IP và thiết bị ATA

Khai báo tài khoản IMS của VNPT vào điện thoại IP, tổng đài IP và thiết bị ATA

Sau đây là cách khai báo tài khoản IMS của VNPT vào điện thoại IP, tổng đài IP và thiết bị ATA

▶️ Khai báo cho các điện thoại IP Grandstream

khai-bao-tai-khoan-ims-cua-vnpt-vao-dien-thoai-ip-tong-dai-ip-va-thiet-bi-ataKhai báo tài khoản IMS VNPT vào điện thoại IP

▶️ Khai báo cho các thiết bị ATA của Grandstream

a. Khai báo cho frofile

– Primary SIP Server: ims.vnpt.vn

– Outbound Proxy: 113.171.225.6:5062

khai-bao-tai-khoan-ims-cua-vnpt-vao-dien-thoai-ip-tong-dai-ip-va-thiet-bi-ataIMS_ATA2

b. Khai báo tài khoản

– Sip User ID: Số điện thoại người dùng

– Authenticate ID: Số điện thoại kèm đuôi @ims.vnpt.vn (ví dụ: +84432001500@ims.vnpt.vn)

– Password: Mã password của số máy

– Name: Số điện thoại người sử dụng

khai-bao-tai-khoan-ims-cua-vnpt-vao-dien-thoai-ip-tong-dai-ip-va-thiet-bi-ataIMS_ATA1

▶️ Khai báo tài khoản IMS của VNPT vào tổng đài IP Grandstream

Khai báo Sip Account IMS của VNPT

Vào giao diện web tổng đài -> vào Pbx -> Vào Voip Trunks -> Creat new Sip Trunk và thiết lập các thông số tài khoản tương tự như sau

khai-bao-tai-khoan-ims-cua-vnpt-vao-dien-thoai-ip-tong-dai-ip-va-thiet-bi-ataVNPT_IMS2
khai-bao-tai-khoan-ims-cua-vnpt-vao-dien-thoai-ip-tong-dai-ip-va-thiet-bi-ataVNPT_IMS1

Xem thêm:

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGỌC THIÊN

Điện thoại: 028 777 98 999

Hotline/Zalo: 0939 039 028 (Mr.Thoại)

Email: info@vnsup.com