Kết nối máy lẻ qua Internet vào tổng đài IP Grandstream

Kết nối máy lẻ qua Internet vào tổng đài IP Grandstream

Bạn đang muốn kết nối máy lẻ qua internet vào tổng đài ip Grandstream thông qua IP tĩnh hoặc tên miền động? Sau đây là hướng dẫn chi tiết dành cho bạn.

A. Phương án kết nối qua IP tĩnh

(IP tĩnh là địa chỉ IP do nhà cung cấp đường internet cấp cho bạn)

Bước 1: Mở cổng trên modem: Vào modem -> Vào Nat và thực hiện mở cổng (như ví dụ bên dưới)

– Wan Interface: Đường cáp quang được nối vào cổng nào trên modem (chọn chính xác)

– Local Computer: Địa chỉ IP tổng đài (cái này phải chính xác)

– Giải cổng cần mở:

+ Giải cổng 5060 -> 5080 (Chú ý giải cổng từ 5060 đến 5080)

+ Giải cổng 10000 -> 20000 (chú ý giải cổng từ 10.000 đến 20.000)

ket-noi-may-le-qua-internet-vao-tong-dai-ip-grandstreamKết nối số IP 4

Bước 2: Mở cổng trên tổng đài: Vào tổng đài IP -> SIP Settings -> Nat và thao tác như hình dưới

– Hình khoanh xanh: Là địa chỉ IP public của đường cáp quang của bạn, địa chỉ IP này do nhà cung cấp đường cáp quang cung cấp

– Hình khoanh đỏ: Là giải mạng Local của bạn, nếu bạn có nhiều giải bạn cần bổ xung vào

ket-noi-may-le-qua-internet-vao-tong-dai-ip-grandstreamKết nối số IP 6

Bước 3: Tạo số máy lẻ trên tổng đài và đăng ký vào điện thoại IP/ Softphone/Gateway

Bạn log vào địa chỉ IP của điện thoại IP -> vào phần account khai báo số máy lẻ

Chú ý: Phần khoanh đỏ là địa chỉ IP tĩnh của đường cáp quang, đường khoanh xanh là thông tin tổng đài ip cung cấp

ket-noi-may-le-qua-internet-vao-tong-dai-ip-grandstreamKết nối máy lẻ từ internet

B. Phương án kết nối qua tên miền động

(Trong trường hợp bạn không có ip tĩnh, bạn cần tên miền động để kết nối từ xa vào)

Xem thêm:

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGỌC THIÊN

Điện thoại: 028 777 98 999

Hotline/Zalo: 0899 339 028

Email: info@vnsup.com