Kết nối đầu số 1900XXXX, 1800XXX và SIPTRUNK FPT với tổng đài IP Grandstream

KẾT NỐI ĐẦU SỐ 1900XXXX, 1800XXX VÀ SIPTRUNK FPT VỚI TỔNG ĐÀI IP GRANDSTREAM PHÚ YÊN

Kết nối đầu số 1900xxx, 1800xxx đầu số siptrunk FPT vào tổng đài IP Grandstream

1. Open port trên modem kết nối cáp quang

Tùy vào modem bạn mở cổng khác nhau, nhưng thông thường tìm mục NAT trên modem để mở cổng sau, mình ví dụ open port trên modem draytek như hình sau:

ket-noi-dau-so-1900xxxx-1800xxx-va-siptrunk-fpt-voi-tong-dai-ip-grandstreamMở cổng trên modem

2. Mở cổng kết nối tổng đài IP với bên ngoài

ket-noi-dau-so-1900xxxx-1800xxx-va-siptrunk-fpt-voi-tong-dai-ip-grandstreamMở cổng trên tổng đài

3. Kết nối đầu số với tổng đài IP Grandstream,

– Khai báo đầu số kết nối nhà cung cấp đầu số

ket-noi-dau-so-1900xxxx-1800xxx-va-siptrunk-fpt-voi-tong-dai-ip-grandstreamKhai báo đầu số kết nối

– Chỉnh lại thông số để hoạt động được:

ket-noi-dau-so-1900xxxx-1800xxx-va-siptrunk-fpt-voi-tong-dai-ip-grandstreamKhai báo trung kế siptrunk

4. Kết nối thành công

Sau khi kết nối ta xem trạng thái đã được kết nối thành công như hình vẽ dưới

ket-noi-dau-so-1900xxxx-1800xxx-va-siptrunk-fpt-voi-tong-dai-ip-grandstreamKết nối đầu số 1900 thành công