Tổng đài Panasonic KX-TES824 có chức năng khóa máy không ??

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến NT, chúng tôi trả lời bạn như sau:
Tính năng khóa máy ở tong dai dien thoai panasonic KX-TES824 và KX-TEB308
Mô tả: Người dùng máy nhánh có thể khóa máy nhánh của mình băng cách bấm một mật mã trên điện thoại. Khi máy bị khóa, nó sẽ chỉ có thể gọi nội bộ mà không được thực hiện các cuộc gọi khác (trừ khi nó được mở bởi người sử dụng biết mật mã).
Thực hiện:
Thao tác khóa máy: 77___mật mã___mật mã___#
Nhấc máy bấm số 77 bấm dãy số mật mã sau đó bẩm lại dãy số mật mã một lần nữa cuối cùng kết thúc bằng phím #
Mật mã là dãy gồm bốn chữ số tùy ý ví dụ: 1234, 4562 …
Thao tác mở máy:77___mật mã___#
Nhấc máy bấm 77 bấm dãy số mật mã đã dùng khi khóa máy kết thúc bằng phím #
Chú ý:
Luôn ghi nhớ mật khẩu.
Máy điều hành (Operator) có quyền khóa hoặc mở một máy nhánh bất kì.
Khi quên mật mã hãy dùng máy điều hành để mở.
Trân trọng!
Câu hỏi và trả lời tiếp theo: https://vnsup.com/category/ho-tro/ho-tro-tong-dai/