Tag: grandstream

Điện thoại IP Grandstream GXP2130

Điện thoại IP Grandstream GXP2130

Điện thoại IP Grandstream GXP2130 với 3 tài khoản, màn hình màu, Hiển thị số gọi đến, danh bạ địa chỉ khách hàng, Nhạc chuông tùy

Thiết bị hội nghị Grandstream GVC3200

Điện thoại Grandstream GVC3200

Điện thoại Grandstream GVC3200 tích hợp sẵn MCU 4 điểm hội nghị Full HD 1080, 9 điểm VGA, Wifi, Bluteooth, Kết nối Lyns, Skype, Google

Grandstream GXP1630

Điện thoại IP Grandstream GXP1630

Điện thoại IP Grandstream GXP1630 là một điện thoại mạnh mẽ được thiết kế cho các doanh nghiệp nhỏ. Dựa trên Linux, với 3-line điện thoại

Điện thoại IP Grandstream GXP1628

Điện thoại IP Grandstream GXP1628

Điện thoại IP Gigabit Grandstream GXP1628 là một chiếc điện thoại mạnh mẽ được thiết kế cho các doanh nghiệp nhỏ. Dựa trên Linux, với 2 line điện thoại

Điện thoại IP Grandstream GXP2170

Điện thoại IP grandstream GXP2170

Điện thoại IP grandstream GXP2170 là điện thoại cào cấp dùng cho người dùng bận rộn phải xử lý nhiều cuộc gọi. Sản phẩm cấp cấp nhất