Hỏi về dịch vụ tổng đài điện thoại

Sau khi nhận được phản hồi của anh thì đã cho kiểm tra lại chứng từ và chúng tôi xin được trả lời lại những thắc mắc của anh như sau
Tổng đài Panasonic mà bên anh có lắp của vào tháng 8 năm 2010 từ là khá lâu rồi, trong biên bản bảo hành nêu rất rõ là tổng đài của bên anh được bảo hành trong thời gian 15 tháng về phần cứng và 6 tháng về cấu hình, thời gian bên anh có gọi qua vào tháng 3, tháng 5 và tháng 6 năm 2012 thì tổng đài của bên anh đã quá thời gian bảo hành, trong tháng 3 hệ thống tổng đài của anh bị sét đánh vào đường điện và dẫn đến cháy tổng đài, đã sửa cho anh và đã tính phí là đúng theo bảo hành (thứ nhất quá hạn bảo hành, thứ hai là không bảo hành khi cháy nổ tại nguyên nhân khách quan như cập cháy điện…), trong thời gian tháng 5 sau khi tổng đài sửa xong và bên anh có thay đổi lại phần cấu hình đổi số và vị trí, về điều này đương nhiên bên anh bị tính phí ạ, còn tháng 6 bên anh chuyển tổng đài ra vị trí khác, có tính cho anh một chút nhân công khi anh chuyển đổi thì đó là điều bắt buộc rồi anh