Hỏi có cách nào để tạo một danh bạ quay tắt cho tổng đài KX-TES 824

NT rất vui khi nhận được câu hỏi của bạn và sau đây NT xin phép trả lời câu hỏi của bạn:
Để tạo danh bạ các số điện thoại quay tắt cho tổng đài, bạn làm theo các thao tác như sau:
Bước 1: Vào chương trình lập trình.
Thao tác: Bạn gác máy và ấn phím Program * # 1234.
Bước 2: Lưu các số điện thoại cần quay tắt. (Bao gồm số điện thoại di động, số điện thoại cố định,…)
Thao tác: (Đang ở chế độ lập trình) Bạn ấn mã lệnh 001, sau đó ấn phím SP-PHONE, tiếp tục ấn phím SP-PHONE (trên màn hình hiển thị”00: Not Stored”) tới đây bạn nhập số điện thoại cần gán để quay tắt. Ví dụ bạn cần gán số 0166889xxxx, bạn ấn phím 9 0166889xxxx và sau đó ấn phím STORE để lưu.
Bạn ấn tiếp phím SP_PHONE để gán các số điện thoại khác.
Và cuối cùng bạn ấn phím HOLD để kết thúc lệnh.
Lưu ý: tất cả các thao tác đều được thực hiện trên điện thoại KX-T7730. Và các số máy nhánh khác trong tổng đài đều có thể gọi các số điện thoại quay tắt.
Sau khi đã lưu một danh sách số quay tắt để sử dụng người dùng cần nhớ số thứ tự của số điện thoại trong danh sách.
Khi gọi nhanh người gọi chỉ cần nhấc máy và bấm:[*] + [số thứ tự]
Trân trọng!