Xin phần mềm lập trình tổng đài Siemens Hipath 3800, 4000

– Bạn Click vào links sau để Download phần mềm lập trình cho tổng đài Siemens Hipath1150
– Với phần mềm Siemens Hipath400 và Hipath 3800 do sự bảo mật có điều kiện nên chúng tôi chưa gửi được cho Quý khác
– Hiện panasonic có dùng 1 phần mềm để lập trình được cho nhiều loại tống đài như Panasonic KX-TDA100D/ Panasonic KX-TDA100/ Panasonic KX-TDA200/ Panasonic KX-TDA600, bạn Click vào links sau để Download phần mềm này về
Trân trọng!