Xin hướng dẫn cách cấu hình bàn phím tắt cho ghi âm lời chào

Công việc trước tiên bạn cần ghi âm lời chào mới cho công ty. Bạn làm theo hướng dẫn http://vnctel.com.vn/hoi-dap/thay-doi-loi-chao-cho-tong-dai-dien-thoai.html.
Tiếp theo là phần cài đặt cho thao tác ấn phím như nội dung lời chào của bạn.
Bước 1: Vào chế độ lập trình.
Thao tác: Không nhấc máy ấn program *#1234
Bước 2: Kiểm tra số máy nội bộ tương ứng với Jack bao nhiêu của tổng đài.
Thao tác: (Đang ở chế độ lập trình) ấn 009….SP-PHONE…STORE….SP-PHONE nhiều lần để kiểm tra và ghi lại các Jack tương ứng với số nội bộ và cuối cùng ấn HOLD để thoát lệnh.
Bước 3: Cài đặt DISA cấp 1.
Thao tác: (Đang ở chế độ lập trình) ấn 501…SP-PHONE ….AA No ( 0->9 ) nhập 0->9 tương ứng với 10 máy nhánh trong chế độ AA -> ấn phím  MUTE để chọn  Jack…(Jack tương ứng với số nội bộ ở bước 2)  và ấn  Store lưu -> cuối cùng ấn HOLD kết thúc
Chúc bạn thành công!