UCD trong tổng đài là gì ?

Mình hỏi thuật ngữ viết tắt trong tổng đài điện thoại panasonic “UCD” có nghĩa  là gì ?

Theo câu hỏi của anh thì VNCTEL trả lời từ viết tắt “UCD” chính là thuật ngữ viết tắt của từ “Uniform Call Distribution” trong tổng đài điện thoại Panasonic tạm dịch là Phân phối cuộc gọi đồng đều với mục đích
–          Nâng cao hình ảnh công ty
–          Không bị nhỡ các cuộc gọi quan trọng trong kinh doanh
–          Chia sẻ quản lý với nhân viên lễ tân
Trân trọng cảm ơn anh!