Tổng đài TES 824

NT trả lời anh là có thể sử dụng hai lời chào khác nhau cho hai công ty trong cùng một tổng đài điện thoại được anh ạ, cụ thể thao tác và cách làm anh tham khảo links sau https://vnsup.com/category/ho-tro/ho-tro-tong-dai/
Trân trọng!