Tổng đài KX824

Trong trường hợp của anh thì có thể làm được và anh làm theo hướng dẫn sau đây
Trước tiên anh hay ghi âm hai lời chào
Chú ý: Sửa dụng điện thoại Panasonic KX-T7730 để ghi âm và cấu hình cho tổng đài điện thoại, chú ý điện thoại được cắm vào EXT01 trên khung của tổng đài
Anh giữ nguyên máy điện thoại và nhấm phím Program sau đó anh bấm tiếp phím số 9 xong bấn tiếp số 1 trên màn hình sẽ hiện lên chứ DISA? sau đó anh bấm tiếp số 1 là sử dụng ghi âm cho lời chào số 01, sau khi bấm phím số 1 thì người ghi âm bắt đầu đọc sau tiếng TÚT kéo dài khi đọc sang anh bấm vào # để kết thúc và lưu lại
để nghe lại lời chào thì anh thao tác bấm phím Program sau đó anh bấm tiếp phím số 9 xong bấm tiếp số 2 và để nghe lời chào số 1 thì bấm tiếp phím số 1 là bạn nghe thấy
Làm tương tự với lời chào DISA 2 chỉ khác là công đoạn chọn phím 2 để ghi âm cho DISA2
Cụ thể: Ghi âm lời chào 1: Program>>>>9>>>>1>>>>1>>>>Nghe tút kéo dài thì bắt đầu ghi âm>>># để kết thúc
              Ghi âm lời chào 2: Program>>>>9>>>>1>>>>2>>>>Nghe tút kéo dài thì bắt đầu ghi âm>>># để kết thúc
              Nghe lại lời chào 1 : Program>>>>9>>>>2>>>>1
              Nghe lại lời chào 2: Progtam>>>>9>>>>2>>>>2
Sau khi anh ghi âm xong anh vào Setup để cài lời chào cho từng trung kế của anh!
–          Nhập 414 ( chế độ ngày ) -> outside line No (1….8/* ) nhập 1-> 8 chọn C01-> C08 hoặc bấm “*” chọn tất cả C0 -> bấm select  chọn normal/DIL/OGM1/OGM2/UCD (chọn OGM 1 hoặc OGM 2) -> bấm Store lưu -> bấm End kết thúc . ( Chọn OGM1/OGM2 )
–          Nhập 415 ( chế độ đêm ) -> outside line No (1….8/* ) nhập 1->8 chọn C01-> C08 hoặc bấm * tất cả các C0  -> bấm select   NORMAL/DIL/OGM1/OGM2/UCD (chọn OGM 1 hoặc OGM 2) -> bấm Store -> bấm  End kết thúc.
–          Nhập 416 ( chế độ trưa ) -> next-> outside line No (1….8/* ) nhập 1->8 chọn C01->C08 hoặc bấm * chọn tất cả các C0 -> bấm select NORMAL/DIL/OGM1/OGM2/UCD ( chọn OGM 1 hoặc OGM 2) -> bấmn Store lưu -> bấm End kết thúc . ( Chọn OGM1/OGM2 ) .
Nếu cần tư vấn thêm bạn có thể liên lạc trực tiếp với HOTLINE: 0899339028
Trân trọng!