Tôi có thể nâng cấp tổng đài Panasonic KX-TDA…lên qua cấu hình máy lẻ ANALOG theo cấu hình cơ bản được không ?

Thông thường tổng đài Panasonic cấu hình khung tối đa là 120 máy lẻ analog, để nâng cấp hơn 120 máy lẻ mà hoạt động như 1 tổng đài (Tức là máy lẻ tổng đài A bấm máy lẻ tổng đài B trực tiếp) thì ta dùng phương pháp nối tổng đài TDA200 với bất kỳ tổng đài Panasonic khác như: TDA100, TDA100D, TDA200, TDA600, TDE.. thông qua 1 số loại card sau:
 – Card KX-TDA0188: Card trung kế E1 (30 kênh)
 – Card KX-TDA0290: Card trung kế ISDN (30 kênh)
 – Card KX-TDA0484/ KX-TDA0490: Card trung kế VoIP
  Bằng cách dùng 3 loại card trên ta có thể nâng cấp mở rộng bất cứ tổng đài TDA nào mà không phải thay tổng đài mới.