Tôi có con tổng đài 824 của Panasonic có sử dụng lời chào Disa…?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, chúng tôi xin trả lời bạn như sau
Với tổng đài panasonic KX-TES824 như trường hợp của anh thi thời gian đổ chuông ngắn không liên quan gì đến lời chào hết và để tăng thời gian đổ chuông lên thì bạn thao tác như sau
Bạn vào chương trình và bấm lệnh 508 bác tăng thời gian lên khoảng 30s ./.
Tiện đây chúng tôi gửi bạn một số nội dung của lệnh trong tổng đài Panasonic KX-TES824 như sau
– 507 là chế độ sau khi hết lời chào. kết nối hay ngắt . mặc định là kết nối lúc này nó sẽ đổ chuông máy bạn lập trình bằng lệnh 408, 409 …
– 508 thời gian chờ chuông sau lời chào
– 509 : thời gian chờ sau khi chuyển máy
– 510 : chế dộ disa sau khí khách hàng không bấm gì
– 511 : chế độ bảo mật cho disa
– 512: code bảo mật disa
Chúc bạn thành công