Tạo 02 đầu số khác nhau để chiếm các trung kế khác nhau khi gọi ra ngoài trên tđ PANA. TES 824 ?

Với Module tổng đài panasonic KX-TES824 thi không đáp ứng được nhu câu của anh đó là bấm phím 8 để chiếm trung kế Voip gọi đi Quốc tế, chúng tôi chỉ tư vấn được cho bạn cách để bấm phím 9 để gọi đi trong nước và bấm chiếm trực tiếp trung kế để gọi đi nước ngoài thôi ạ

Nếu bạn cần hướng dẫn cách thực hiện thì bạn báo lại VNCTEL qua hỏi đáp hoặc liên hệ: 0966 999 399 để được hướng dẫn cách làm

– Còn câu hỏi của anh về hiện tượng tràn trung kế thì thuật ngữ này chúng tôi cũng chưa nghe thấy,. anh có thể nói kỹ hơn về hiện tượng cụ thể đi ạ

Trân trọng!