Tài liệu tổng đài không dây, tổng đài IP

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi
Với tổng đài điện thoại không dây và tổng đài không dây IP thì chúng tôi chỉ phần phối 2 dòng đó là Panasonic và Siemens, tài liệu về hai dòng này hiện nay không có sẵn mà phải mất thời gian chúng tôi dịch từ Catalog có sẵn nên nhờ bạn gửi cho chúng tôi xin Email khi nào có thông tin mới chúng tôi xẽ gửi mail cho ban sau
Trân trọng!