Số nội bộ bị bận

NT xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Rất tiếc khi Bạn chưa nói rõ là các số máy nội bộ đấy “gọi đi được” là gọi nội bộ cho nhau hay gọi ra ngoài trên đường trung kế.
Trường hợp 1: Các số máy nội bộ này gọi ra ngoài trên đường trung kế được nhưng khi có cuộc gọi từ ngoài vào thì báo bận. Đôi với trường hợp này có thể do 1 số lỗi như sau:
1. Bạn gọi vào số máy nội bộ đấy khi đang có 1 cuộc gọi khác cũng đang gọi vào trên đường trung kế đấy.
2. Có thể đường trung kế của bạn bị đứt và đang có cuộc gọi đến trên đường trung kế còn lại nên bạn sẽ nhận được tín hiệu báo bận.
3.Có thể card Trung kế của tổng đài bị lỗi.
Trường hợp 2: Các số máy nội bộ này gọi đến các số máy nội bộ khác thì được nhưng khi gọi ngược lại thì báo bận. Đối với trường hợp này, cũng có thể do 1 số lỗi :
1. Card thuê bao bị lỗi, bạn cần kiểm tra lại card thuê bao của các số máy nộ bộ bị lỗi.
2. Bạn gọi vào số nội bộ này khi cùng lúc hoặc trước đó đang có cuộc gọi khác đến số máy nội bộ này.
Trân trọng!