Hướng dẫn xóa file ghi âm tự động trên tổng đài UCM61XX VÀ 65XX

HƯỚNG DẪN XÓA FILE GHI ÂM TỰ ĐỘNG TRÊN TỔNG ĐÀI UCM61XX VÀ 65XX QUY NHƠN

Hướng dẫn xóa file ghi âm tự động trên tổng đài IP Grandstream UCM61XX và UCM65XX, xóa tự động và định kỳ theo thời gian tùy chọn

Hướng dẫn xóa file ghi âm tự động trên tổng đài UCM61xx và 65xx

Vào giao diện Web tổng đài -> Maintenance -> Cleanerhuong-dan-xoa-file-ghi-am-tu-dong-tren-tong-dai-ucm61xx-va-65xxxoa-file-ghi-am-tu-dong

1. Xóa log cuộc gọi: CDR Cleanner

– CDR clean time: Giờ xóa log

– Clean Interval: Bao nhiêu ngày thì xóa 1 lần

2. Xoa file ghi âm, fax..: Voice Records Cleanner

Ví dụ như hình trên: 10 ngày kiểm tra 1 lần, nếu ổ cứng đầy trên 60% sẽ thực hiện xóa file tự động và thời gian xóa vào lúc 20 giờ đêm

– VR Clean Threshold: Cài đặt bộ nhớ > ? thì thực hiện xóa

– VR Clean Time: Giờ xóa là vào giờ nào (từ 0H ->23H tùy chọn)

– VR Clean Interval: Bao nhiêu ngày thì kiểm tra bộ nhớ 1 lần (ví dụ hình dưới là 10 ngày kiểm tra bộ nhớ 1 lần)