Hướng dẫn sử dụng điện thoại hội nghị Polycom

Hướng dẫn sử dụng điện thoại hội nghị Polycom

Điện thoại Polycom thực tế thì nó như điện thoại thông thường. Chỉ khác là Mic nhậy thu âm được xa và loa to phát ra nhiều người cùng nghe. Việc tạo hội nghị được nhiều bên. Hay không phụ thuộc vào tổng đài hay nhà cung cấp số điện thoại.

1. Giao diện chính của điện thoại

Như hinh dưới của điện thoại hội nghị Polycom các bạn sử dụng quan tâm đến 2 nút khoanh đỏ là nút gọi điện thoại và nút hình người để tạo cuộc họp nhiều bên

huong-dan-su-dung-dien-thoai-hoi-nghi-polycomHướng dẫn sử dụng điện thoại hội nghị Polycom

2. Cách gọi thông thường 2 bên

– Bấm hình điện thoại -> bấm số điện thoại cần gọi để thiết lập đàm thoại 2 bên thông thường

3. Tạo hội nghị nhiều bên

a. Tạo hội nghị với tổng đài IP Grandstream

– Tại tổng đài Grandstream: Vào Pbx -> Call features -> Conference để tạo phòng họp, ví dụ số phòng họp là: 6300

– Tại điện thoại hội nghị:

Bước 1: Bấm hình điện thoại -> Bấm 6300 là người đăng nhập đầu tiên họp sẽ nghe nhạc chờ

Bước 2: Mời người tiếp theo: Bấm 1 -> bấm số phone người cần họp -> bên kia nhấc máy 2 người nói chuyện, tiếp tục bạn muốn mời các người khác -> bấm 1 -> bấm số người cần thêm vào… cứ tiếp tục như vậy

b. Tạo hội nghị với tổng đài Panasonic KX-TA308, KX-TA616, KX-TES824, Tổng đài KX-HTS824

Bước 1: Bấm hình điện thoại -> bấm 9 (hoặc máy lẻ tổng đài) –> số điện thoai cần nói chuyên –> nói chuyện 2 bên

Bước 2: Bấm hình 3 người trên điện thoại hội nghị –> bấm số máy lẻ (hoặc bấm 9 nếu gọi người ở ngoài) + số người thứ 3 cần hội nghị –> Nói chuyện

Bước 3: Bấm hình 3 người trên điện thoại hội nghị—> bấm số 3

=> 3 người nói chuyện cùng lúc

c. Tạo hội nghị nhiều bên với tổng đài Panasonic KX-TDA100/200/600, KX-TDE100/200/600, Tổng đài KX-NS300, KX-NS1000

Bước 1: Bấm hình điện thoại -> bấm 9 (hoặc máy lẻ tổng đài) –> số điện thoai cần nói chuyên –> nói chuyện 2 bên

Bước 2: Bấm hình 3 người trên điện thoại hội nghị –> bấm số máy lẻ (hoặc bấm 9 nếu gọi người ở ngoài) + số người thứ 3 cần hội nghị –> Nói chuyện

Bước 3: Bấm hình 3 người trên điện thoại hội nghị—> bấm số 3

=> 3 người nói chuyện cùng lúc

d. Tạo hội nghị với tổng đài Siemens Hipath 1120, Hipath 1150, Hipath 1190

Bước 1: Bấm hình điện thoại -> bấm 9 (hoặc máy lẻ tổng đài) –> số điện thoai cần nói chuyên –> nói chuyện 2 bên

Bước 2: Bấm hình 3 người trên điện thoại hội nghị –> bấm số máy lẻ (hoặc bấm 9 nếu gọi người ở ngoài) + số người thứ 3 cần hội nghị –> Nói chuyện

Bước 3: Bấm hình 3 người trên điện thoại hội nghị—> bấm số *3

=> 3 người nói chuyện cùng lúc

e. Tạo hội nghị trên tổng đài LG LDK1248, LG Nortel, LG MG100, LG MG300

Bước 1: Bấm hình điện thoại -> bấm 9 (hoặc máy lẻ tổng đài) –> số điện thoai cần nói chuyên –> nói chuyện 2 bên

Bước 2: Bấm hình 3 người trên điện thoại hội nghị –> bấm số máy lẻ (hoặc bấm 9 nếu gọi người ở ngoài) + số người thứ 3 cần hội nghị –> Nói chuyện

Bước 3: Bấm hình 3 người trên điện thoại hội nghị

=> 3 người nói chuyện cùng lúc