Hướng dẫn nhận Fax qua Email và gửi Fax từ bất kì đâu

HƯỚNG DẪN NHẬN FAX QUA EMAIL VÀ GỬI FAX TỪ BẤT KỲ ĐÂU QUẢNG NGÃI

Hướng dẫn nhận FAX và Voicemail từ tổng đài IP Grandstream vào Email người sử dụng

A. Cài đặt gửi email cho Fax/Voicemail/Password/Conference… trên tổng đài điện thoại.

– Cấu hình thông tin chung cho phần gửi mail

huong-dan-nhan-fax-qua-email-va-gui-fax-tu-bat-ky-dauCài đặt email cho tổng đài IP

– Cấu hình cho phần mã xác thực

huong-dan-nhan-fax-qua-email-va-gui-fax-tu-bat-ky-dauCài đặt email cho tổng đài IP

Chú ý sau khi cài đặt tài khoản xong nhớ test ok thì mới tính đến bước 2

B. Cấu hình nhận fax gửi vào email và gửi fax đi từ bất kỳ đâu

1. Cài đặt nhận fax gửi vào Email

Vào Internal Options -> Fax/T.38 -> Tạo số fax ảo là 7200 chuyển vào Email khi có bản fax đến

huong-dan-nhan-fax-qua-email-va-gui-fax-tu-bat-ky-dauCài đặt email cho tổng đài IP

– Cài đặt gọi đến đổ chuông vào số fax này

huong-dan-nhan-fax-qua-email-va-gui-fax-tu-bat-ky-dauFax 2

2. Cấu hình gửi fax đi

a. Tạo tài khoản cho máy lẻ như hình dưới, ví dụ cho số máy lẻ là 400

huong-dan-nhan-fax-qua-email-va-gui-fax-tu-bat-ky-dauFax

huong-dan-nhan-fax-qua-email-va-gui-fax-tu-bat-ky-dauFax 1

b. Log vào tài khoản của máy lẻ

– Vào địa chỉ IP của tổng đài và đăng nhập với tài khoản 400 ta vừa thiết lập bên trên

huong-dan-nhan-fax-qua-email-va-gui-fax-tu-bat-ky-dauFax 3

– Khi log vào giao diện ta được màn hình như sau, chú ý file gửi fax là chuẩn pdf

huong-dan-nhan-fax-qua-email-va-gui-fax-tu-bat-ky-dauFax 4

C. Cấu hình gửi Voiemail/lịch họp conference/khôi phục password vào Email

huong-dan-nhan-fax-qua-email-va-gui-fax-tu-bat-ky-dauCài đặt email cho tổng đài IP