Hướng dẫn gọi ra ngoài bằng account code

Tham khảo câu hỏi trước của bạn!
Trả lời:
Digital như KXT7436, KXT7633, KX-DT333 và phải gắn ở Port 1 của card DHLC .KXTDA0170
Những phím  thường dùng để lập trình chức năng của tổng đài:PROGRAM                   : chuyển hệ thống sang chế độ lập trình
SP PHONE                  : lật trang màn hình đi tới
REDIAL                        :   lật trang màn hình đi lui
AUTO ANSWER          : lựa chon chế độ
AUTO DIAL                 : lưu giá trị khi lập trình
FWD\DND                   : di chuyển con trỏ tới
CONF                         : di chuyển con trỏ lui
HOLD                         : kết thúc lệnh khi lập trình xong một chức năng

– Không nhấc máy bấm Program → Program no → *#1234 (1234 là Password mặc định lập trình hệ thống) →  màn hình , hiện “Sys-Pgm No”→ nhập mã lệnh lập trình dưới đây
– Nhập120 -> Toll verify code -> Enter -> Location no(1-1000) -> Verified code(mã code có thể có từ 1 kí tự ->4 kí tự)(tìm đúng đến code cũ bạn cần thay đổi và thực hiện đổi code mới) -> Store  -> Hold(thoát)
122:Verified code pin (personal identification number là mã pin)
– Nhập 122 -> Enter -> Location no(1->1000) -> Pin( mã pin tối đa 10 kí tự) -> Store(lưu) ->  Hold(thoát)
Chú ý: Vị trí mã Account trong lệnh 120 phải tương ứng với vị trí mã pin trong lệnh 122.Tức là khi sử dụng chế độ gọi bằng Accuont thì vị trí mã accuont trong chương trình 120 phải giống vị trí mã pin trong chương trình 122.
508 :Account code mode
– Nhập 508 -> Accuont code mode -> Enter -> cos no(chọn cos dùng account code từ cos 1 -> cos 64) -> Select(option /forced) -> Store(lưu) -> cos tiếp theo nếu có -> Strore(lưu) -> Hold(thoát)
Option:sử dụng khi chỉ gọi Account code cho những mã cấm đã quy định trong chương trình cấm.
Forced: tất cả cuộc gọi ra ngoài đều sử dụng Account code.
Chúc bạn thành công