Hướng dẫn cài đặt nhanh tổng đài N824 hãng Yeastar

Đăng nhập tổng đài N824:

 • IP mặc định tổng đài: 198.168.5.150
 • User/pass  đăng nhập =  admin/password

Khi bạn mua tổng đài về bạn không cần cài đặt bất kỳ cái gì, hệ thống hoàn toàn tự động setup các thông số cơ bản cho người dùng.

Hướng dẫn sử dụng

Cấu hình tổng đài N824 để gọi ra:

 • Gọi ra ngoài hoặc gọi nội bộ: Nhấc máy + số máy cần gọi
 • Gọi chiếm 1 trung kế bất kỳ: 8+trung kế (1->8) + số máy cần gọi

Cấu hình tổng đài N824 để gọi vào:

 • Mặc định gọi vào máy 100 (máy ip) và máy 101 sẽ đổ chuông

Chuyển máy nội bộ khi có cuộc gọi đến

 • Đối với máy IP: Khi đang đàm thoại  -> Bấm nút Transfer -> số máy cần chuyển -> bấm nút Transfer để chuyển
 • Đối với máy analog: Chuông đến nhấc máy -> Flash -> Số máy cần chuyển

Cấu hình cướp máy cho tổng đài N824

 • Nhấc máy  *8: Cướp máy lẻ bất kỳ đang đổ chuông
 • Nhắc máy ** + số máy cần cướp: Cướp máy lẻ chỉ định nào đó đang đổ chuông

Forword sang máy khác khi đi ra ngoài hoặc đi vắng – Chuyển cuộc gọi đến 1 máy khác:

A. Kích hoạt/ Hủy  tất cả các cuộc gọi đến đến số máy X

 • *72 + Số máy + # : Kích hoạt chuyển tất cả các cuộc gọi đến số máy X
 • *73#: Hủy chế độ chuyển cuộc gọi đến số máy X

B. Kích hoạt/ Hủy chuyển đến máy X  khi máy bận

 • *90 + Số máy + #: Kích hoạt chuyển tất cả các cuộc gọi đến số máy X
 • *91#: Hủy chế độ chuyển cuộc gọi đến số máy X

C. Kích hoạt/ Hủy chuyển đến máy X khi máy không trả lời

 • *92 + Số máy + #: Kích hoạt chuyển tất cả các cuộc gọi đến số máy X
 • *93#: Hủy chế độ chuyển cuộc gọi đến số máy X

D. Reset các chế độ về mặc định cho máy lẻ: *70

Chế độ chống làm phiền trên tổng đài N824:

Trong khi bạn đang làm việc bạn không muốn chuông điện thoại làm phiền bạn, tức là bạn không muốn nhận cuộc gọi:

 • *77#: Tắt chuông gọi đến khi có điện thoại đến
 • *78#: Cho đổ chuông khi có điện thoại đến

Nghe xen, nghe nén, đàm thoại tay ba (Bạn cần kích hoạt trên tổng đài)

 • Normal Spy (*54 + Máy lẻ): Bạn chỉ nghe cuộc gọi của máy X đang nói chuyện
 • Whisper Spy (*55 + Máy lẻ): Bạn nghe và nói chuyện với máy X nhưng không nói chuyện được với máy khách hàng
 •  Barge Spy (*56 + Máy lẻ): Bạn nghe, nói chuyện với máy X và máy khách hàng đồng thời
 • General Spy (*54/*55/*56 + máy lẻ): Bạn thực hiện nghe được cả 3 chức năng trên

Ghi âm qua thủ công phím bấm trên điện thoại

 • Kích hoạt ghi âm khi đang đàm thoại: *3 (Ghi âm lại cuộc nói chuyện của bạn)

Voicemai

 • Kiểm tra voicemail của chính mình: *97 + password
 • Kiểm tra voicemail ở máy lẻ khác: *98 + số máy cần check voicemail + Password
 • Cài đặt voicemail tự động chuyển vào email (Xem phần cấu hình tổng đài)
 •  Thay đổi các câu chào sử dụng Voimail: Sau khi đăng nhập vào email, bạn sẽ bấm phím để duyệt email

+ Bấm 0 để thay đổi các câu chào từ tiếng anh sang tiếng việt (Các menu: 1,2,3,4..)

+ Bấm 1 để nghe lời nhắn

+ Và các phím chức năng khác

Hội nghị (hay đàm thoại) nhiều bên trên tổng đài Yeastar N824

 • Đàm thoại hội nghị nhiều bên – Trường hợp số người tham gia họp lớn hơn 4 bên

+ Từ máy lể bất kỳ bấm số: 6300 để cùng nói chuyện

+ Máy từ ngoài gọi đến nhờ lê tân chuyển máy vào số 6300 để hội họp

+ Máy từ ngoài gọi đến nghe lời chào bấm 6300 để tham gia họp

 • Đàm thoại hội nghị trên máy IP – Trường hợp số người tham gia họp từ 3-5 bên

+ Đang đàm thoại 2 bên -> bấm nút CONF trên điện thoại IP -> số phone cần nói -> Kết nối -> bấm nút CONF để đàm thoại 3 bên

 • Đàm thoại hội nghị trên máy điện thoại Analog:

+ Đang đàm thoại 2 bên -> bấm nút Flash trên điện thoại -> số phone cần nói -> Kết nối -> bấm nút Flash để đàm thoại 3 bên