Hướng dẫn cài đặt Gateway E1 TE100 VÀ TE200 Quy Nhơn

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GATEWAY E1 TE100 VÀ TE200 QUY NHƠN

Hướng dẫn cài đặt gateway E1 – ISDN 30 kênh, TE100 và TE200, Kết nối đường E1 của Viettle và VNPT,

Ưu điểm của gateway E1 này: Cho phép kết nối mọi tổng đài hỗ trợ Siptrunk, hay kết nối trực tiếp với điện thoại IP không cần tổng đài, có lưu log cuộc goi, cho phép kết nối SSH vào thiết bị

1. Cài đặt kết nối thiết bị

a. Cài đặt tại thiết bị gateway TE100/TE200

Vào Gateway/Voip Setting/ Sip trunk Tạo siptrunk như sau

huong-dan-cai-dat-gateway-e1-te100-va-te200-quy-nhonHướng dẫn cài đặt gateway E1 TE100 và TE200

b. Cài đặt kết nối tổng đài IP asterisk, Freepbx…

Vào PBX -> Siptrunk ta cài đặt như sau

huong-dan-cai-dat-gateway-e1-te100-va-te200-quy-nhonHướng dẫn cài đặt gateway E1 TE100 và TE200

Thông số kết nối như sau :

host=192.168.1.235

type=peer

qualify=yes

disallow=all

allow=ulaw,alaw,gsm

c. Cài đặt kết nối với tổng đài điện thoại IP Grandstream UCM61xx

huong-dan-cai-dat-gateway-e1-te100-va-te200-quy-nhonHướng dẫn cài đặt gateway E1 TE100 và TE200

2. Cài đặt cấu hình đường E1 cho hợp với thông số của nhà mạng

a. Cài đặt cho đường E1 của VNPT

huong-dan-cai-dat-gateway-e1-te100-va-te200-quy-nhonHướng dẫn cài đặt gateway E1 TE100 và TE200

b. Cài đặt cho đường E1 của Viettel thông số kết nối như hình sau

huong-dan-cai-dat-gateway-e1-te100-va-te200-quy-nhonHướng dẫn cài đặt gateway E1 TE100 và TE200

3. Thiết lập cuộc gọi ra gọi vào qua luồng E1

huong-dan-cai-dat-gateway-e1-te100-va-te200-quy-nhonHướng dẫn cài đặt gateway E1 TE100 và TE200

a. Thiếp lập cho cuộc gọi ra

– Inbound Caller Patterm: Các máy lẻ nào của tổng đài được gọi qua đây, nếu mặc định cho tất cả thì ta đặt (X.) chú ý sau chữ X có dâu chấm (.)

– DID number: Các đầu số nào được gọi đi, ta có thể hạn chế tại đây chỉ được gọi 1 vài đầu số nhất định qua đường E1 này

b. Thiết lập cuộc gọi đến

– Nếu chỉ có 1 đầu số thì ta không cần quan tâm tại bước này, còn muốn tách nhiều đầu số thì tại tổng đài ta chọn chức năng DID để tách số