Hỏi về phần mềm TDA 200 của NT như thế nào

HỎI VỀ PHẦN MỀM TDA 200 CỦA NT NHƯ THẾ NÀO?

\Anh gửi cho NT mã là tổng đài Panasonic KX-DTA200 hiện mã này bị sai, tên chính sác là tổng đài panasonic KX-TDA200, chúng tôi trả lời câu hỏi của anh như sau
Để mở khoá số điện thoại cho tổng đài nội bộ của anh thì anh phải vào phần mềm để cấu hình cho tổng đài panasonic KX-TDA200 này
+ Nếu bạn sử dụng bàn Key thì thực hiện các lệnh như sau
Các lệnh lập trình
– Không nhấc máy bấm Program → Program no → *#1234 (1234 là Password mặc định lập trình hệ thống) →  màn hình , hiện “Sys-Pgm No”→ nhập mã lệnh lập trình dưới đây:
– Có 3 bước lập trình
– Lệnh 301 : Tạo các mức cấm khác nhau bằng cách khai bao các đầu số cấm vào các Level ( từ Level 2→ Level 6 ). Mặc định Level 1 là không cấm gì Level 7 là cấm tất cả không thể thay đổi được
– Lệnh 501: Tạo các quy định hạn chế đêm ngày (COS). Tức là đưa các Level vào các COS. Mặc định COS 1 → COS 7 đã tương ứng với Level 1 đến Level 7 cả ngày lẫn đêm.
– Lệnh 602 : Đưa Ext (máy nhánh) vào COS cần giới hạn cuộc gọi
* Lệnh 301    → TRS  code → Enter    → Level  no →  Chọn Level [2→6]    → Location [001→ 100] → Enter → Nhập mã cấm vào các vị trí từ [1→ 100] →Store → Next → Vị trí tiếp theo nhập mã cấm  tiếp →Store →Hold
*  Lệnh 501 → TRS Level → Enter → Time mode → Nhập buổi 1 = Day, 2 = Lunch,  3  =  Break,  4  =  Night → Cos  no → nhập COS [cos  1→  cos  64] → Level no chọn Level cho COS [1→ 6] → Store → Next → COS tiếp theo → Store → Hold
*  Lệnh 602 → Class  of  service → Enter → Ext  no (nhập  số  máy  nhánh)    → nhập COS cho Ext vào COS tương ứng ở lệnh 501 ở trên →    Store → Hold
Bạn cho các máy bạn không muốn cấm vào code1
+ Nếu bạn dùng phần nềm PC thì sử dụng như sau
– Mở “KX-TDA Maintenance” → Enter Program console → Nhập password INSTALLER → Chọn Connect to PABX → Enter system Password → Nhập 1234 → chọn USB ( nếu lập trình bằng USB ) chọn RS232 (Nếu lập trình bằng cổng COM RS-232C)
a. Định nghĩa các mức cấm đầu số :
-7.TRS → 7.2.Deny Code → Chọn Level để tạo mã cấm từ level 2 → level 6 sau đó nhập mả cấm vào vị trí từ 0001 → 1000→ Apply → OK . các mức cấm này không gán trực tiếp cho máy lẻ mà gán thông qua COS.
b. Đưa các mức cấm vào trong COS :
– 2. System → 2.7 Class of Service→ 2.7.1 COS setting → TRS/CO → TRS Level → chọn COS cho chế độ ngày đêm theo mã cấm trong từng level → Apply → OK
– Mặc định thì COS1-COS7 có các level tương ứng là từ Level 1 –Level 7 cho các buổi là như nhau. Ta hoàn toàn có thể thay đổ cáclevel này cho hợp với yêu cầu lập trình. COS là một bước trung gian khi gán đầu cấm cho máy lẻ.
c. Gán COS cho máy nhánh :
– 4.Extention → 4.1wired Extention → 4.1.1 Extention setting → Trong cột COS tương ứng với số máy lẻ trong cột Ext number chọn COS theo yêu cầu →Apply → OK
+ Một Ext được gán 1COS, COS đó sẽ quy định level tương ứng với thời gian đêm ngày. Ví dụ vào mục TRS → Deny code → level 2 tạo mã 00 để cấm gọi quốc tế, level 3 tạo mã 0, 17 để cấm gọi di động liên tỉnh, dich vụ 171,177,178,179 đường dài, vào chương trình Class of Service → TRS Level → chọn cos 64 chỉ định level 2 ở chế độ ban ngày, và chỉ định level 3 ở chế độ ban đêm. Cuối cùng ta vào chương trình Extention → Wired Extention → Extention setting → Extntion Number → chọn máy 102 gán COS 64 → Apply → OK. Vậy Ext 102 ở chế độ ban ngày không gọi được quốc tế (bị giới hạn) chỉ gọi di động liên tỉnh nội hạt,ở chế độ ban đêm Ext 102 chỉ gọi nội hạt không gọi di động, liên tỉnh, quốc tế, dịch vụ 171,177,178,179.
Chúc bạn thành công!