Hỏi về lập trình cho tổng đài Panasonic KX-TES824

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi, chúng tôi xin trả lời bạn như sau

1. line 102 một là đang bị gạt công tắc tắt chuông trên điện thoại hoặc là không đúng số 102 hoặc cũng có thể chuông điện thoại đó đang bị lỗi, bạn thử lấy một điện thoại khác đang sử dụng bình thường cắm vào xem con hiện tượng đó không nhé
2. khi bạn reset số mấy lẻ trên Card mở rộng sẽ bị đẩy đi vì vậy bạn gọi sẽ bị bận, bạn lưu ý khi bạn reset thì tổng đài trở lại mặc định của nhà sản xuất, chính vì thế có thể các máy nhánh của bạn đã bị thay đổi, bạn vào lệnh 009 kiếm tra xem Jack 01 đang có số bao nhiêu và sử dụng lệnh này để làm mềm số lại như cũ bạn nhé, cũng có thể có thêm nguyên nhân là tổng đài chưa nhận card mở rộng bạn ạ
3. tổng đài có 3 CO mà bạn lại chi dùng có 2 CO vì vậy khi bạn bấm 9 nếu chiếm phải co trống bạn sẽ nghe im lặng còn nếu có CO thì bạn mới gọi được, trường hợp này bạn cần cắm trung kế từ vị trí cao nhất xuống, ví dụ bạn có 8CO thì bạn cắm vào CO7 và CO6…, có 6 CO thì bạn cắm từ CO6, CO5]…, vì nguyên tắc của tổng đài này là chiếm gọi ra ngoài từ trung kế cao nhất trở xuống bạn nhé