Giải pháp liên lạc và phát sóng điện thoại IP Fanvil cho đội cảnh sát

Giải pháp liên lạc và phát sóng điện thoại IP Fanvil cho đội cảnh sát

Khi Cảnh sát có tình huống, cần thông báo qua hệ thống liên lạc Fanvil i12 SIP đến từng phòng của Đội Swat. Cổng phân trang Fanvil PA2 hỗ trợ đầu ra âm thanh lên đến 30W. Cho phép đồn cảnh sát kết nối một loa mạnh mẽ với PA2. Giúp các đội SWAT nhận được mọi cảnh báo.

5c2dbc7ccc9cc

* Lưu ý: Nếu công suất của loa lớn hơn 3Watt. Bộ chuyển đổi phải được cài đặt với cổng phân trang Fanvil PA2.

Thông báo khẩn cấp & ứng dụng thông báo công cộng

Máy liên lạc cảnh báo khẩn cấp Fanvil i12 SIP. Được lắp đặt tại khu vực công cộng và văn phòng cảnh sát. Để cảnh báo khẩn cấp chỉ bằng một nút bấm và nhận thông tin tức thời từ trung tâm quản lý.

Trung tâm quản lý có thể sử dụng điện thoại VoIP video Fanvil C600 để tương tác với người gọi từ máy liên lạc i12 SIP.

Ngoài chất lượng giọng nói HD. Máy liên lạc i12 SIP còn có loa 3W tích hợp để thông báo công khai.

5c25ec44e1c21

Cổng phân trang Fanvil PA2, máy liên lạc i12. Điện thoại cửa video C600 có thể được tích hợp với nền tảng IP PBX, IMS, Soft Switch phổ biến. Để tạo thành một hệ thống cho một số ứng dụng – cảnh báo, liên lạc khẩn cấp. Thông báo / phát sóng công cộng, phát hiện cửa.

Hệ thống này dễ bảo trì cho đồn cảnh sát vì tất cả các thiết bị của Fanvil đều dựa trên SIP.

Đăng nhập vào giao diện web trực quan của thiết bị hoặc FDPS (Hệ thống cung cấp thiết bị Fanvil). Nhân viên CNTT có thể thay đổi cài đặt, nâng cấp chương trình cơ sở. Cung cấp thiết bị Fanvil tự động trong đồn cảnh sát của họ.

5c25ed3cb4bc7

5c25ed44e23bc