Cấu hình của dòng tổng đài Panasonic KX-TDE

Tổng đài Panasonic dòng TDE Các tính năng nâng cấp mạnh mẽ

cau-hinh-cua-dong-tong-dai-panasonic-kx-tdecau-hinh-cua-dong-tong-dai-panasonic-kx-tdecau-hinh-cua-dong-tong-dai-panasonic-kx-tde

Dòng tổng đài điện thoại KX-TDE thuần IP là hệ thống thông tin tiên tiến dành cho doanh nghiệp cung cấp các tính năng thoại IP và các tính năng thông thường trên cả mạng nội bộ và mạng IP băng rộng. Đó là hệ thống lý tưởng giúp khách hàng giải quyết mọi nhu cầu về thoại cho doanh nghiệp ngày nay cũng như trong tương lai nhờ công nghệ thoại IP hoàn toàn mạnh mẽ với công nghệ SIP mới nhất
Số trung kế tối đa
KX-TDE100/200

Mô tả
KX-TDE100
KX-TDE200
Tổng số trung kế
128
128
Số trung kế từ các card lựa chọn
120
128
Số trung kế từ card xử lý trung tâm
64
64
*Trung kế H.323 (IPCMPR)
32
32
*Trung kế SIP (IPCMPR)
32
32
KX-TDE600
Mô tả
khung
2 Khung
3 Khung
4Khung
Tổng số trung kế
224
384
544
640
Số trung kế từ các card lựa chọn
160
320
480
640
Số trung kế từ card xử lý trung tâm
64
64
64
64
*Trung kế H.323 (IPCMPR)
32
32
32
32
*Trung kế SIP (IPCMPR)
32
32
32
32