Cần bao nhiêu line, trung số cho tổng đài 12 số

Theo câu hỏi của anh thì NT trả lời như sau!
Hiện bên anh đang dự định sử dụng hay đang có 12 EXT (Thuê bao), thật ra để tư vấn anh sử dụng bao nhiêu trung kế thì cái này hoàn toàn phụ thuộc vào lưu lượng cuộc gọi của bên anh nhiều hay ít nữa anh ạ, thương thì chúng tôi xẽ tư vấn khách hàng nếu lưu lượng cuộc gọi lớn thì khoảng 5-6 trung kế (CO) là vừa còn lưu lượng ít thì khoảng 3 trung kế anh nhé
Chào anh!