Cách cướp cuộc gọi từ tổng đài Panasonic

TỔNG ĐÀI PANASONIC

Như câu hỏi của bạn chắc bên bạn đang dùng loại tổng đài là Panasonic KX-TES824, KX-TEB308 hoặc các đời cũ hơn là KX-TA616, KX-TDA1232
Chúng tôi hướng dẫn bạn cách cướp chuông ( Call pickup ) như sau, để cướp chuông trước tiên phải biết là máy bạn cần cướp là trong nhóm hay khác nhóm
– Nếu máy cần cước chuông trong cùng nhóm với bạn:
Nhấc máy -> 4 0 ( # 4 0 : Nếu đã thay đổi số máy lẻ Plan 2, 3 )
(Pickup the handset + dial 40 or #40)
– Nếu máy cần cướp chuông khác nhóm với bạn:
Nhấc máy -> 4 -> Số máy cần cướp ( # 4 : Nếu thay đổi Plan 2, 3 )
Để được tư vấn tốt nhất bạn liên hệ: 0899339028
Trân trọng!