Bắt đầu cuộc họp Webex đã lên lịch trên điện thoại

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cụ thể cách bắt đầu một cuộc họp trên Webex đã lên lịch trước đó trên điện thoại di động. Nếu bạn sắp rời khỏi máy tính khi phải tổ chức một cuộc họp; bạn có thể quay số vào cuộc họp mà không cần đăng nhập vào ứng dụng Webex Meetings.

Trước khi bắt đầu một cuộc họp Webex đã lên lịch trên điện thoại

Để bắt đầu cuộc họp qua điện thoại, bạn cần lưu số điện thoại; mà Webex Meetings sử dụng để xác thực bạn. Đặt mã PIN máy chủ. Và lên lịch cuộc họp với Webex Audio được đặt làm loại kết nối của bạn.

cach bat dau cuoc hop webex da len lich tren dien thoai bắt đầu cuộc họp Webex trên điện thoại
  1. Mở email mời bạn nhận được khi lên lịch cuộc họp.

2. Trong  More ways to join , hãy quay số gọi điện thoại hoặc số điện thoại miễn phí được liệt kê.

3. Nhập mã truy cập hoặc số cuộc họp trong Join by meeting number trong thư mời qua email và nhấn # .

4. Khi được nhắc, hãy nhập mã PIN máy chủ của bạn và nhấn # .

Nếu bạn đang gọi từ một điện thoại không khớp với số điện thoại được lưu trong tùy chọn Audio and Video của Webex , bạn sẽ được nhắc nhập số điện thoại đã lưu và nhấn # . Sau đó, bạn có thể nhập mã PIN máy chủ của mình và nhấn # .