2 line vào 1 line không đổ chuông

2 LINE VÀO 1 LINE KHÔNG ĐỔ CHUÔNG

Bước 1: Vào chế độ lập trình.
Thao tác: Không nhấc máy ấn *# 1234
Bước 2: Lập nhóm máy lẻ.
Thao tác: (Đang ở chế độ lập trình) ấn 600…. SP-PHONE ….* ….1… STORE và ấn HOLD để thoát lệnh.
Bước 3: Cài đặt chỉ định nhóm đổ chuông.
Thao tác: (Đang ở chế độ lập trình) ấn 414…SP-PHONE…*…sau đó ấn phím MUTE nhiều lần để chọn đến dòng “DIL: Jack-…” bạn ấn tiếp 01…STORE và cuối cùng ấn HOLD để thoát.
Chúc bạn thành công!