Zoom nâng cấp phiên bản mới nhất 4.6.11

Zoom nâng cấp phiên bản mới nhất 4.6.11

Qua sự cố về bảo mật vừa rồi, thì vào ngày 12/04 zoom cho ra mắt phiên bản cập nhật mới của zoom – phiên bản 4.6.11. Đồng thời thay đổi một số tính năng đã có trên phần mềm zoom nhằm mang lại sự an toàn cho thông tin của người sử dụng.

Bản cập nhật 4.6.11

Thay đổi các tính năng hiện có

  • Kích hoạt lại chia sẻ tệp của bên thứ ba
    Người dùng trên máy khách Zoom trên máy tính để bàn 4.6.11 sẽ có thể chia sẻ tệp từ các nền tảng của bên thứ ba. Chẳng hạn như Dropbox hoặc OneDrive nếu được định cấu hình cho tài khoản Zoom của họ. 

Các tính năng mới và nâng cao

  • Hỗ trợ đáp ứng yêu cầu mật khẩu
    Khi lên lịch cuộc họp, người dùng trên Zoom client 4.6.11. Sẽ được yêu cầu đặt mật khẩu đáp ứng các yêu cầu do chủ tài khoản hoặc quản trị viên của họ đặt trong cổng web Zoom. 
  • Hiển thị xem trước tin nhắn
    Người dùng có thể bật hoặc tắt cài đặt. Để hiển thị xem trước tin nhắn cho tin nhắn trò chuyện.