Xin hướng dẫn sử dụng điện thoại kéo dài Panasonic KX-TCD530

Hướng dẫn sử dụng điên thoại Panasonic KX-TCD530
Cài đặt trên máy Mẹ
i.          Nguồn điện
–           Cắm Adaptor vào máy mẹ. Quý khách lưu ý trong trường hợp mất điện thì máy không làm việc
ii.          Cài đặt thời gian cho máy.
Thao tác này được thực hiện từ tay con
–           Nhấn phím “JOYSTIC”  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)
–           Quay phím “JOYSTIC” đến khi xuất hiện “SETING HANDSET”.
–           Nhấn “OK” (Nhấn phím “JOYSTIC” vào )
–           Quay phím “JOYSTIC” đến khi xuất hiện “SET DATE/TIME”.
–           Vào ngày ngày (ví dụ 1 6), tháng tháng (ví dụ 0 2), vào năm năm (ví dụ 0 3)
–           Vào giờ giờ (ví dụ 0 7), phút phút (ví dụ 1 5)
–           Nhấn phím “JOYSTIC” vào để xác nhận cài đặt
iii.         Cài đặt kiểu chuông
Thao tác này được thự hiện từ máy mẹ
Máy mẹ cung cấp cho bạn 06 kiểu chuông sinh động
–           Nhấn phím “MIDDLE SOFT”  (phím chính giữa ngay dưới màn hình của máy mẹ.)
–           Quay phím “NAVIGATOR” (phím hình tròn bên trái của máy mẹ) cho đến khi màn hình hiển thị “RINGER OPTION”.
–           Nhấn “OK” (Nhấn phím bên phi của phím “NAVIGATOR” )
–           Quay phím “NAVIGATOR” (phím hình tròn bên trái của máy mẹ) cho đến khi màn hình hiển thị “EXT RINGER TYPE”.
–           Nhấn “OK” (Nhấn phím bên phi của phím “NAVIGATOR”)
–           Quay phím “NAVIGATOR” lên, xuống để chọn kiểu chuông bạn nghe sướng tai nhất.
–           Nhấn phím “MIDDLE SOFT”  (phím chính giữa ngay dưới màn hình của máy mẹ.) để xác nhận cài đặt
Máy có thể thay đổi âm lượng chuông
–           Nhấn phím “MIDDLE SOFT”  (phím chính giữa ngay dưới màn hình của máy mẹ.)
–           Quay phím “NAVIGATOR” (phím hình tròn bên trái của máy mẹ) cho đến khi màn hình hiển thị “RINGER OPTION”.
–           Nhấn “OK” (Nhấn phím bên phi của phím “NAVIGATOR” )
–           Quay phím “NAVIGATOR” (phím hình tròn bên trái của máy mẹ) cho đến khi màn hình hiển thị “RINGER VOLUME”.
–           Nhấn “OK” (Nhấn phím bên phi của phím “NAVIGATOR”)
–           Quay phím “NAVIGATOR” lên để tăng âm lượng chuông, Quay phím “NAVIGATOR” xuống để gim âm lượng chuông,
–           Nhấn phím “MIDDLE SOFT”  (phím chính giữa ngay dưới màn hình của máy mẹ.) để xác nhận cài đặt
iv.         Chức năng ngăn cn cuộc gọi
Dòng máy KX-TCD530 được thiết kế chức năng độc đáo ngăn chặn cuộc gọi, chức năng này nhằm không cho gọi điện thoại lãng phí
–           Nhấn phím “MIDDLE SOFT”  (phím chính giữa ngay dưới màn hình của máy mẹ.)
–           Quay phím “NAVIGATOR” (phím hình tròn bên trái của máy mẹ) cho đến khi màn hình hiển thị “CALL BAR”.
–           Nhấn “OK” (Nhấn phím bên phi của phím “NAVIGATOR” )
–           Sử dụng bàn phím đánh vào bốn số O.
–           Quay phím “NAVIGATOR” lên, xuống để chọn “ON” (Khoá lại, dứt khoát không co gọi)
–           Nhấn phím “MIDDLE SOFT”  (phím chính giữa ngay dưới màn hình của máy mẹ.) để xác nhận cài đặt
v.         Mở ngăn cn cuộc gọi:
–           Nhấn phím “MIDDLE SOFT”  (phím chính giữa ngay dưới màn hình của máy mẹ.)
–           Quay phím “NAVIGATOR” (phím hình tròn bên trái của máy mẹ) cho đến khi màn hình hiển thị “CALL BAR”.
–           Nhấn “OK” (Nhấn phím bên phi của phím “NAVIGATOR” )
–           Sử dụng bàn phím đánh vào bốn số O.
–           Nếu muốn mở ra bạn chọn “OFF”.
–           Nhấn phím “MIDDLE SOFT”  (phím chính giữa ngay dưới màn hình của máy mẹ.) để xác nhận cài đặt
vi.         Cách đăng ký tay con với máy mẹ khi mất liên lạc giữa máy mẹ và máy con hoặc khi bạn mua thêm tay con mới:
Máy con
–           Nhấn phím “JOYSTIC”  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)
–           Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “SETING HANDSET”.
–           Nhấn “OK” (Nhấn phím “JOYSTIC” vào )
–           Quay phím “JOYSTIC” cho đến khi màn hình hiển thị “REGISTRATION”
–           Nhấn phím “JOYSTIC” để xác nhận cài đặt
–           Quay phím “JOYSTIC” cho đến khi màn hình hiển thị “REGISTER H/SET”
–           Nhấn phím “JOYSTIC” để xác nhận cài đặt
Cùng lúc đó, trên Máy mẹ
–           Nhấn và giữ khong 5 giây phím “PAGING” là phím phát sóng bên cạnh trái cho đến khi đèn nhấp nháy. Nếu trong trường hợp máy con đổ chuông bạn nhấn phím “PAGING” để làm lại từ đầu
Máy con
–           Quay phím “JOYSTIC” cho để chọn máy mẹ
–           Nhấn phím “JOYSTIC” cho để xác nhận cài đặt
–           Màn hình hiển thị “BS PIN”
–           Bạn đánh mã PIN vào O, O, O, O (Bốn lần số O)
–           Nhấn phím “JOYSTIC” vào
–           Có tiếng “Tone” xác nhận điều bạn vừa cài đặt
–           Nhấn phím “END” (phím màu đỏ để kết thúc)
Cài đặt trên máy con
vii.        Bật, tắt nguồn
–           Nhấn và giữ phím ) (phím màu đỏ bên phía phi cho đến khi máy chuyển sang chế độ hoạt động hoặc tắt đi.)
viii.       Cài đặt kiểu quay số
–           Nhấn phím “JOYSTIC”  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)
–           Quay phím “JOYSTIC” đến khi xuất hiện “SETING BASE”.
–           Nhấn phím “JOYSTIC” vào
–           Sử dụng bàn phím vào mã PIN của máy, là  0.0.0.0 (Bốn số 0)
–           Quay phím “JOYSTIC” đến khi xuất hiện “CALL OPTION”.
–           Nhấn phím “JOYSTIC” vào
–           Quay phím “JOYSTIC” đến khi xuất hiện “DIAL MODE”.
–           Nhấn phím “JOYSTIC” vào
–           Quay phím “JOYSTIC” để chọn “TONE” đa tần
–           Nhấn phím “JOYSTIC” vào để xác nhận cài đặt
ix.         Nhớ số điện thoại vào máy con:
–           Máy có thể nhớ được 200 số ĐT vào bộ nhớ
–           Nhấn phím “PHONEBOOK” (phím bên trái trên cùng, ngay phía dưới màn hình)trên tay con
–           Nhấn phím “JOYSTIC”, quay phím này  đến khi xuất hiện “H/set PHONEBOOK”.
–           Nhấn phím “JOYSTIC” vào.
–           Sử dụng bàn phím đánh vào là “TONG DAI 108”, trong quá trình đánh tên sử dụng “JOYSTIC” để dịch chuyển con trỏ.
–           Nhấn phím “JOYSTIC” vào đê xác nhận
–           Sử dụng bàn phím đánh số vào 1080
–           Nhấn phím “JOYSTIC” vào đê xác nhận
–           Quay phím “JOYSTIC” vào để chọn loại bạn muốn, tốt nhất là cứ chọn “OFF”
–           Nhấn phím “JOYSTIC” vào mục “SAVE” để xác nhận .
x.         Tìm số điện thoại trong danh sách
–           Nhấn vào phím PHONEBOOK (phím trên cùng bên trái tay con)
–           Dùng phím JOYSTICK để tìm tên người cần gọi
–           Tìm thấy rồi thì chỉ  bấm phím TALK (Phím màu xanh) để gọi.
–           Nhớ là nói chuyện ít thôi không tốn tiền điện thoại nhé
xi.         Cài đặt chức năng báo thức. Chức năng nhắc việc
–           Nhấn phím “JOYSTIC”  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)
–           Quay phím “JOYSTIC” đến khi xuất hiện “SETING HANDSET”.
–           Nhấn “OK” (Nhấn phím “JOYSTIC” vào )
–           Quay phím “JOYSTIC” đến khi xuất hiện “MEMO ALARM”.
–           Nhấn “OK” (Nhấn phím “JOYSTIC” vào)
–           Quay phím “JOYSTIC” đến khi xuất hiện “ONCE” báo thức một lần, “DAILY” báo thức hàng ngày
–           Vào giờ giờ (ví dụ 0 7), phút phút (ví dụ 1 5)
–           Sử dụng bàn phím để đánh nội dung vào, ví dụ “ An com di, khong thi chet day”
–           Nhấn phím “JOYSTIC” vào để xác nhận cài đặt
–           Nhấn phím “JOYSTIC” vào để chọn kiểu chuông báo thức.
–           Nhấn phím “JOYSTIC” vào để xác nhận cài đặt
xii.        Cài đặt kiểu chuông
Máy cung cấp cho bạn 15 kiểu chuông sinh động
–           Nhấn phím “JOYSTIC”  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)
–           Quay phím “JOYSTIC” đến khi xuất hiện “SETING HANDSET”.
–           Nhấn “OK” (Nhấn phím “JOYSTIC” vào )
–           Quay phím “JOYSTIC” đến khi xuất hiện “RINGER OPTION”.
–           Nhấn “OK” (Nhấn phím “JOYSTIC” vào)
–           Quay phím “JOYSTIC” đến khi xuất hiện “EXT RINGER TYPE”.
–           Nhấn “OK” (Nhấn phím “JOYSTIC” vào)
–           Quay phím “JOYSTIC” đến khi xuất hiện “kiểu chuông bạn thích.
–           Nhấn phím “JOYSTIC” vào để xác nhận cài đặt
Máy có thể thay đổi âm lượng chuông
–           Nhấn phím “JOYSTIC”  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)
–           Quay phím “JOYSTIC” đến khi xuất hiện “SETING HANDSET”.
–           Nhấn “OK” (Nhấn phím “JOYSTIC” vào )
–           Quay phím “JOYSTIC” đến khi xuất hiện “RINGER OPTION”.
–           Nhấn “OK” (Nhấn phím “JOYSTIC” vào)
–           Quay phím “JOYSTIC” đến khi xuất hiện “RINGER VOLUME”.
–           Nhấn “OK” (Nhấn phím “JOYSTIC” vào)
–           Quay phím “JOYSTIC” đến khi xuất hiện mức chuông bạn thích hợp.
–           Nhấn phím “JOYSTIC” vào để xác nhận cài đặt
xiii.       Hạn chế cuộc gọi:
Ưu điểm lớn nhất của dòng sn phẩm DECT này là cho phép cấm các máy con thực hiện cuộc gọi di động , ngoại tỉnh. Thực hiện các thao tác sau:
–           Nhấn phím “JOYSTIC”  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)
–           Quay phím “JOYSTIC” đến khi xuất hiện “SETING BASE”.
–           Nhấn “OK” (Nhấn phím “JOYSTIC” vào )
–           Sử dụng bàn phím vào bốn số 0.0.0.0
–           Quay phím “JOYSTIC” đến khi xuất hiện “CALL OPTION”.
–           Nhấn “OK” (Nhấn phím “JOYSTIC” vào)
–           Quay phím “JOYSTIC” đến khi xuất hiện “CALL RESTRICTED”.
–           Quay phím “JOYSTIC” để chọn tay con cần khoá
–           Nhấn phím “JOYSTIC” vào để xác nhận cài đặt
–           Vào số điện thoại cấm gọi, ví dụ bạn vào số 0 (có nghĩa rằng tất c các cuộc gọi có số đầu là số O đều không thể thực hiện được) để cấm tất các các cuộc gọi di động
–           Nhấn phím “JOYSTIC” vào để xác nhận cài đặt
Thoát khỏi sẽ chế độ hạn chế cuộc gọi:
–           Nhấn phím JOYSTIC  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)
–           Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “SETING BASE”.
–           Nhấn “OK” (Nhấn phím “JOYSTIC” vào )
–           Sử dụng bàn phím vào bốn số 0.0.0.0
–           Quay phím “JOYSTIC” đến khi xuất hiện “CALL OPTION”.
–           Nhấn “OK” (Nhấn phím “JOYSTIC” vào)
–           Quay phím “JOYSTIC” đến khi xuất hiện “CALL RESTRICTED”.
–           Quay phím “JOYSTIC” để chọn tay con cần khoá
–           Nhấn phím “JOYSTIC” vào để xác nhận cài đặt
–           Sử dụng phím “C” để xoá số điện thoại cấm gọi, ví dụ bạn sử dụng phím C để xoá số 0  để cấm tất các các cuộc gọi di động
–           Nhấn phím “JOYSTIC” vào để xác nhận cài đặt
xiv.       Khởi động lại toàn bộ máy.
Máy con
–           Nhấn phím “JOYSTIC”  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)
–           Quay phím “JOYSTIC” đến khi xuất hiện “SETING HANDSET”.
–           Nhấn “OK” (Nhấn phím “JOYSTIC” vào )
–           Quay phím “JOYSTIC” cho đến khi màn hình hiển thị “OTHER OPTION”
–           Nhấn phím “JOYSTIC” để xác nhận cài đặt
–           Quay phím “JOYSTIC” cho đến khi màn hình hiển thị “RESET HANDSET”
–           Nhấn phím “JOYSTIC” để xác nhận cài đặt
–           Màn hình hiển thị “ENTER H/SET PIN”
–           Sử dụng bàn phím vào bốn số 0
–           Quay phím “JOYSTIC” để chọn “YES” (đồng ý)
–           Nhấn phím “JOYSTIC” để xác nhận cài đặt
Máy mẹ (thao tác được thực hiện trên máy con)
–           Nhấn phím “JOYSTIC”  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)
–           Quay phím “JOYSTIC” đến khi xuất hiện “SETING BASE”.
–           Nhấn “OK” (Nhấn phím “JOYSTIC” vào )
–           Màn hình hiển thị  “ENTER BASE PIN”
–           Bạn sử dụng bàn phím vào O O O O (bốn số O)
–           Quay phím “JOYSTIC” đến khi xuất hiện “OTHER OPTION”
–           Nhấn phím “JOYSTIC”
–           Quay phím “JOYSTIC” đến dòng chữ “RESET BASE”
–           Nhấn phím “JOYSTIC”
–           Quay phím “JOYSTIC” đến dòng chữ “YES”
–           Nhấn phím “JOYSTIC”
xv.        Thực hiện nói chuyện hai chiều giữa hai tay con (Với điều kiện là bạn phi mua thêm tay con thì mới có cái để mà nói chuyện)
–           Bạn đang sử dụng tay con thứ nhất.
–           Bạn nhấn phím “INT”
–           Bạn đánh số “2” vào (hoặc số 3, 4, 5…)
–           Máy con số “2” được gọi sẽ đổ chuông
–           Bạn nhấn phím “TALK”  để nói chuyện
xvi.       Truyền cuộc gọi từ máy mẹ sang máy con.
Bạn mua không 01 bộ máy KX-TCD530 thì bạn có một máy mẹ và 01 máy con.Trong quá trình sử dụng sẽ có hiện tượng là bạn nhận cuộc gọi ở máy mẹ nhưng cái người gọi đến lại muốn gặp người ở tầng 2 nhà bạn, đưng nhiên trên tầng 2 bạn đang bố trí một chiếc tay con.Do vậy, bạn sẽ nối máy để tay con có thể nói chuyện được.Thao tác đó được tiến hành như sau:
–           Bạn đang nói chuyện bằng tổ hợp của máy mẹ.
–           Bạn nhấn phím “INT” (là phím bên phi số 3 trên máy mẹ)
–           Sau đó bạn nhấn phím số 1 (Tay con thứ nhất)
–           Tay con: nhấn phím “TALK” để nói chuyện
–           Bạn dùng tổ hợp trên máy mẹ thông báo với tay con rằng” Alô! Anh có điện thoại nhé“
–           Sau đó, bạn để tổ hợp xuống và cuộc gọi từ ngoài vào sẽ được kết nối với tay con.
Điều này hoàn toàn tưng tự khi bạn truyền cuộc gọi từ máy con sang máy mẹ.
Trân trọng!