Xin hướng dẫn mình cách hạn chế thời gian cuộc gọi cho tổng đài Panasonic KX-TES824

Bước 1: Vào chương trình lập trình cho tổng đài điện thoại. Cách thực hiện: ấn phím Program, sau đó ấn tiếp phím * # 1234. Sau khi đã vào chương trình lập trình, chúng ta thực hiện tiếp bước 2.
Bước 2: Kiểm tra số máy nhánh cần cài đặt được phép gọi ra ngoài là Jack bao nhiêu?
Cách thực hiện:  (đang ở chế độ lập trình) Ấn mã lệnh 009, sau đó ấn phím  SP-PHONE, trên màn hình xuất hiện dòng chữ “Number plan :…” ấn tiếp phím Store, tiếp tục ấn phím SP-PHONE và lúc này trên màn hình điện thoại sẽ hiện thông số Jack tương ứng với số máy nhánh”Jack…:EXT:…”, tiếp tục ấn phím SP-PHONE lặp lại nhiều lần để tìm các jack tương ứng với các số máy nhánh cần cài đặt.
Sau khi tìm và ghi lại các jack tương ứng với các số máy nhánh cần cài đặt, ấn phím HOLD để kết thúc lệnh 009 và chúng ta thực hiện bước 3.
Bước 3: Tạo khoảng thời gian giới hạn để đàm thoại.
(Đang ở chế độ lập trình) Ấn mã lệnh 212-> SP-PHONE -> Time ( 1->32 minite là thời gian cần giới hạn  )-> STORE để lưu cài đặt  và cuối cùng ấn phím HOLD (Để thoát lệnh 212).
Sau khi thực hiện xong bước 3, chúng ta chuyển qua bước 4.
Bước 4: Chọn Ext nào giới hạn thời gian gọi ra.
(Đang ở chế độ lập trình) Ấn mã lệnh 613 -> SP-PHONE -> Ext jack No ( 01…24/*   chọn jack Ext từ 0 -> 24 nếu chọn tất cả các jack thì nhập * )-> MUTE (enable là giới hạn/ Disable là không giới hạn ) -> bạn ấn tiếp STORE để lưu cài đặt  và cuối cùng ấn phím HOLD (Để thoát lệnh 613).
Lưu ý: Tất cả các thao tác trên phải được thực hiện trên bàn điện thoại Panasonic KX-T7730.
Chúc bạn thành công!