Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lập trình tổng đài Panasonic D1232

Chào bạn, NT gửi ban hướng dẫn tạo Account codes cho tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA1233
Bước 1: Thiết lập chế độ lập trình cho tổng đài.
Thao tác: Ấn PROGRAM STAR POUND 1234.
Sau khi vào chương trình lập trình, bạn chuyển qua bước 2.
Bước 2: Tạo bảng mã cấm.
Thao tác:  (Đang ở chế độ lập trình)  Bạn nhập các mã lệnh:
  • Lệnh 301 để lưu các đầu số và Bảng mã cấm cho Level 2
  • Lệnh 302 để lưu các đầu số và Bảng mã cấm cho Level 2 và 3
  • Lệnh 303 để lưu các đầu số và Bảng mã cấm cho Level 2 đến 4
  • Lệnh 304 để lưu các đầu số và Bảng mã cấm cho Level 2 đến 5
  • Lệnh 305 để lưu các đầu số và Bảng mã cấm cho Level 2 đến 6
Sau khi thực hiện xong bước 2, bạn chuyển qua bước 3.
Bước 3: Đưa số máy nhánh vào COS (lớp dịch vụ vừa được tạo ở bước 2). Mặc định tất cả các máy nhánh đều cài đặt ở COS1 (không bị cấm).
Thao tác:   (Đang ở chế độ lập trình)  Bạn nhập mã lệnh 601.
Sau khi thực hiện xong bước 3, bạn chuyển qua bước 4.
Bước 4:   Tạo Account Code để ấn khi gọi ra ngoài.
Thao tác:   (Đang ở chế độ lập trình)  Bạn nhập mã lệnh 508.
Sau khi thực hiện xong bước 4, bạn chuyển qua bước 5.
Bước 5: Cài đặt chế độ gọi ra ngoài bằng Account code.
Thao tác:   (Đang ở chế độ lập trình)  Bạn nhập mã lệnh 605.
Để gọi bằng Account Code : Nhấc máy nhấn : 49 -> Password(account) -> -> 9 -> số điện thoại.
trân trọng!