Xin hướng đẫn để chuyển ấn số phím số 9 hoặc 0 để chiếm trung kế gọi ra ngoài

Thao tác:
Bước 1: Vào chương trình lập trình cho tổng đài điện thoại. Cách thực hiện: ấn phím Program, sau đó ấn tiếp phím * # 1234. Sau khi đã vào chương trình lập trình, chúng ta thực hiện tiếp bước 2.
Bước 2: Cài đặt ấn phím số 9 hoặc số 0 trước khi gọi ra ngoài.
(Đang ở chế độ lập trình) Ấn mã lệnh 121 + SP-PHONE + MUTE (Để chọn số 9 hoặc số 0 tùy theo yêu cầu của bạn) + STORE (để lưu cài đặt) và cuối cùng ấn phím HOLD (Để thoát khỏi chương trình cài đặt).
Lưu ý: Tất cả các thao tác trên phải được thực hiện trên bàn điện thoại KX-T7730.
Chúc bạn thành công!