Xin hỏi về các cấu hình lời chào trên tổng đài Siemen Hipath 3550 Wallmouth

Trong trường hợp của bên anh thì cần phải ghi âm lại lời chào và trong nội dung ghi âm thì anh cho các số điện thoại cần chuyển vào đó anh nhé, cụ thể cách làm thì NT chưa có hỗ trợ cho dòng sản phẩm Siemens Hipath 3000 trở lên, hi vọng được trả lời anh trong thời gian tới