Xin cho hỏi

Để gán máy điện thoại lên phím tắt trên bàn giám sát DSS thì VNC hướng dẫn anh 2 cách để làm như sau
– Cách 1 gán trung kế và thê bao vào bàn DSS
anh xem chi tiết tại Links sau!
– Cách 2 gán số điện thoại cố định hoặc di động trên bàn DSS (Điện thoại 7730).
Cách thao tác: Program + phím gán+ 2 + số điện thoại cần gán (Lưu ý: bỏ chữ số đầu tiên trong dãy số điện thoại bạn cần gán. Ví dụ: sdt 0166889xxxx, bạn chỉ cần lưu 166889xxxx)+ Store.
Đế gọi sdt đã gán, bạn thực hiện như sau:
Ấn phím số 9 + (Chữ số đầu tiên trong dãy số điện thoại mà bạn đã bỏ ở bước trên. Trong ví dụ trên là số 0) + phím đã gán số điện thoại.
Chúc bạn thành công!